1. DEŇ MISIÍ /24. 9. 2016/

“Priblíž sa k Bohu a On sa priblíži k tebe!”

Po bohatom programe prípravného týždňa na misie sme v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a v Kostole sv. Cyrila a Metoda privítali pátrov redemptoristov, ktorým správca farnosti vsdp. Ondrej Borsík symbolicky odovzdal kľúče od farnosti Poprad na čas misií. Po jedenástich rokoch sa tak našim veriacim a ľuďom z blízkeho okolia opäť ponúka možnosť prehĺbiť svoju vieru, urobiť krok vpred vo svojom vzťahu k Bohu, priblížiť sa k nemu v nádeji, že on, všemocný Pán sa priblíži a skloní ku každému svojmu stvoreniu.

IMG_7310

Continue Reading

Odpustová slávnosť sv. Egídia /1. 9. 2016/

1. septembra 2016 sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť sv. Egídia, ktorej sa zúčastnili miestni veriaci ako i veriaci z okolitých farností. Slávnostnej liturgii predchádzal koncert Moniky Kandráčovej, ktorá nás povzbudila svojim spevom a piesňami. Odpustovú sv. omšu celebroval Ján Kuboš, špirituál Kňazského seminára biskupa Jána Vojtáššáka v Spišskej Kapitule, ktorý nás vo svojom príhovore povzbudil, aby sme sa usilovali byť kristocentrickí, zameraní na Krista, urobili ho centrom svojho života, a tak sa odlišovali od ľudí tohto sveta, ktorí majú v centre svoje telo, majetok, peniaze, atď. Vo svojom príhovore nás tiež povzbudil nechať sa inšpirovať životmi sv. Egídia a bl. sestry Zdenky Šellingovej.

DSC_0638

Continue Reading

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti /28.-29.5.2016/

 

28. – 29. máj patrili v našej farnosti deťom. Boli to dni, keď po ročnej príprave v škole a po absolvovaní niekoľkých „stretiek“, ktoré boli zamerané na spoznávanie životov svätcov, prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia a sv. prijímaniu a prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Spolu tak prijalo sviatosť Eucharistie 248 detí. Veríme, že ich vzťah s Ježišom nevychladne, že budú aj naďalej prichádzať k prameňu života, čerpať posilu do svojich životov a dozrievať tak vo viere i v pravých kresťanských hodnotách.

17

 

Continue Reading

Iniciačné sviatosti dospelých /14.5.2016/

Každý rok sa tešíme záujmu dospelých, ktorí majú túžbu prijať iniciačné sviatosti a rásť tak vo viere. Aj počas tohto roka sa na ich prijatie pripravovalo 17 ľudí z našej farnosti. 14. mája 2016 emeritný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich pokrstil šiestich z nich a všetkým vyslúžil sviatosť birmovania. Sprevádzajme ich aj naďalej modlitbami a prosme Boha, aby oheň Ducha Svätého, ktorý v nich v tento deň zapálil, nezhasol, ale aby horel aj naďalej a svietil im na cestu životom.

DSC_0548

Continue Reading

Vigília Zoslania Ducha Svätého /14.5.2016/

 

Veľkonočné obdobie sa završuje sviatkom Turíc, v ktorom si pripomíname nielen zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, ale aj počiatky Cirkvi, ktorej súčasťou sme dnes aj my. V našej farnosti sme začali oslavovať tento veľký sviatok už v sobotu večer slávnostnou vigíliou. Zišli sme sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda o 19.30 ako jedna rodina, ktorá si spoločne vyprosovala dar Ducha Svätého.

DSC_0617

Continue Reading