1. DEŇ MISIÍ /24. 9. 2016/

“Priblíž sa k Bohu a On sa priblíži k tebe!”

Po bohatom programe prípravného týždňa na misie sme v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a v Kostole sv. Cyrila a Metoda privítali pátrov redemptoristov, ktorým správca farnosti vsdp. Ondrej Borsík symbolicky odovzdal kľúče od farnosti Poprad na čas misií. Po jedenástich rokoch sa tak našim veriacim a ľuďom z blízkeho okolia opäť ponúka možnosť prehĺbiť svoju vieru, urobiť krok vpred vo svojom vzťahu k Bohu, priblížiť sa k nemu v nádeji, že on, všemocný Pán sa priblíži a skloní ku každému svojmu stvoreniu.

IMG_7310

V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie sa veriacim v homílii prihovoril páter Michal Zamkovský. Vo svojom príhovore nám v krátkosti predstavil, o čom sú farské misie – priblížiť Boha človeku. Boha, ktorého nám opisuje Sväté písmo a jeho lásku k nám. V homílii tiež zaznelo, že najväčšia Božia vlastnosť nie je spravodlivosť, ale milosrdenstvo, moc odpúšťať hriechy, moc prejavovať svoju lásku a odpustením objať človeka.

 

V Kostole sv. Cyrila a Metoda sa veriacim prihovoril páter Peter Hertel. Obidvoch pátrov redemptoristov menoval pápež František za misionárov milosrdenstva na tento Svätý rok milosrdenstva.

IMG_4965

Mohlo by sa vám tiež páčiť: