DEKAN


ThDr. Ondrej Borsík, PhD.

narodený 29. 9. 1972

ordinovaný 21. 6. 1997

od 1. 6. 1999 - prefekt v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule -  Spišskom Podhradí

od 1. 7. 2003 - študijný tajomník na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí

od 1. 10. 2014 - prodekan Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku

od 9. 8. 2015 - farár v Poprade a dekan Popradského dekanátu

KAPLÁNI


Ing. Mgr. Marek Puškaš

narodený 9. 12. 1988 v Prešove

ordinovaný 20.06.2020 v Spišskej Kapitule

od júla 2020 kaplán vo farnosti Spišská Belá

od augusta 2022 kaplán vo farnosti Poprad


ICLic. Marián Kundla

narodený 22.4.1991 v Starej Ľubovni

ordinovaný 13.6.2015 v Spišskej Kapitule

od júna 2015 kaplán vo farnosti Spišská Nová Ves

od júla 2019 na štúdiách v Benátkach a výpomocný duchovný v Starej Ľubovni

od júla 2022 kaplán vo farnosti Poprad


Ing. Mgr. František Perignát

narodený 30. 4. 1986 v Kežmarku

ordinovaný 18.06.2016 v Spišskej Kapitule

od júla 2016 kaplán vo farnosti Ludrová

od júla 2020 kaplán vo farnosti Tvrdošín

od júla 2023 kaplán vo farnosti Poprad