DEKAN


ThDr. Ondrej Borsík, PhD.

narodený 29. 9. 1972

ordinovaný 21. 6. 1997

od 1. 6. 1999 - prefekt v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule -  Spišskom Podhradí

od 1. 7. 2003 - študijný tajomník na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí

od 1. 10. 2014 - prodekan Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku

od 9. 8. 2015 - farár v Poprade a dekan Popradského dekanátu

KAPLÁNI


Mgr. Adam Konkoľ

narodený 2. 9. 1993 v Starej Ľubovni

ordinovaný 15. 6. 2019 v Spišskej Kapitule

od júna 2019 - kaplán vo farnosti Poprad


Mgr. Marek Suchanovský

narodený 29. 10. 1985 v Poprade

ordinovaný 18. 6. 2016 v Spišskej Kapitule

od júna 2016 - kaplán vo farnosti Spišská Belá

od júna 2019 - kaplán vo farnosti Poprad


Mgr. Anton Durčák

narodený 17. 4. 1994 v Dolnom Kubíne

ordinovaný 15. 6. 2019 v Spišskej Kapitule

od júna 2019 - kaplán vo farnosti Spišská Nová Ves

od júna 2021 - kaplán vo farnosti Poprad


PaeDr. František Bebko, PhD.

narodený 3. 10. 1981

ordinovaný 23. 6. 2007

od 23. 6. 2007 - kaplán v Dolnom Kubíne

od 1. 7. 2011 - kaplán v Liptovskej Lúžnej

od 12. 7. 2012 - kaplán vo Švošove

od 8. 7. 2014 - kaplán vo Vysokých Tatrách

od 4. 7. 2017 - duchovný správca nemocnice v Poprade