Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

V posledný májový víkend stretávame už tradične v uliciach nášho mesta dievčatá v bielych šatách a chlapcov v pekných oblekoch. Oveľa krajší pohľad je na ich rozžiarené tváre plné očakávania. Po sviatosti zmierenia prišla pre našich tretiakov dlho očakávaná chvíľa, keď 231 detí v dňoch 26. a 27. mája pristúpilo k 1. svätému prijímaniu.

Continue Reading

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti /28.-29.5.2016/

 

28. – 29. máj patrili v našej farnosti deťom. Boli to dni, keď po ročnej príprave v škole a po absolvovaní niekoľkých „stretiek“, ktoré boli zamerané na spoznávanie životov svätcov, prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia a sv. prijímaniu a prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Spolu tak prijalo sviatosť Eucharistie 248 detí. Veríme, že ich vzťah s Ježišom nevychladne, že budú aj naďalej prichádzať k prameňu života, čerpať posilu do svojich životov a dozrievať tak vo viere i v pravých kresťanských hodnotách.

17

 

Continue Reading