Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

V posledný májový víkend stretávame už tradične v uliciach nášho mesta dievčatá v bielych šatách a chlapcov v pekných oblekoch. Oveľa krajší pohľad je na ich rozžiarené tváre plné očakávania. Po sviatosti zmierenia prišla pre našich tretiakov dlho očakávaná chvíľa, keď 231 detí v dňoch 26. a 27. mája pristúpilo k 1. svätému prijímaniu.

Continue Reading

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti /28.-29.5.2016/

 

28. – 29. máj patrili v našej farnosti deťom. Boli to dni, keď po ročnej príprave v škole a po absolvovaní niekoľkých „stretiek“, ktoré boli zamerané na spoznávanie životov svätcov, prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia a sv. prijímaniu a prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Spolu tak prijalo sviatosť Eucharistie 248 detí. Veríme, že ich vzťah s Ježišom nevychladne, že budú aj naďalej prichádzať k prameňu života, čerpať posilu do svojich životov a dozrievať tak vo viere i v pravých kresťanských hodnotách.

17

 

Continue Reading

Sviatosť birmovania v našej farnosti /15.5.2016/

 

Sviatosť birmovania je zavŕšením trojice iniciačných sviatostí. Pomáha mladým ľuďom dozrievať vo viere, upevňuje vzťah s Kristom a najmä dáva Ducha Svätého a jeho dary. Po ročnej príprave prijalo v našej farnosti na sviatok Turíc túto sviatosť 231 birmovancov. Vyslúžil im ju emeritný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Veríme, že prijaté milosti sa v nich budú rozmnožovať a rásť a vyprosujeme všetkým, aby boli verní Bohu a svojej viere a rozvíjali dary, ktoré im boli udelené.

DSC_0815

Continue Reading

Iniciačné sviatosti dospelých /14.5.2016/

Každý rok sa tešíme záujmu dospelých, ktorí majú túžbu prijať iniciačné sviatosti a rásť tak vo viere. Aj počas tohto roka sa na ich prijatie pripravovalo 17 ľudí z našej farnosti. 14. mája 2016 emeritný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich pokrstil šiestich z nich a všetkým vyslúžil sviatosť birmovania. Sprevádzajme ich aj naďalej modlitbami a prosme Boha, aby oheň Ducha Svätého, ktorý v nich v tento deň zapálil, nezhasol, ale aby horel aj naďalej a svietil im na cestu životom.

DSC_0548

Continue Reading