Deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii a zasvätenie farnosti a mesta

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa v našej farnosti konal od 6. – 15. 9. deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii. Program duchovnej obnovy prebiehal v konkatedrále a začínal modlitbou sv. ruženca o 18:30, pri ktorom sa striedali viaceré modlitbové spoločenstvá nášho mesta. Nasledovala sv. omša  o 19:00 so zamyslením nad jednou z bolestí Panny Márie.

IMG_5946

Continue Reading

Odpustová slávnosť na sviatok sv. Egídia

1. septembra sa už tradične na sviatok svätého Egídia, patróna násho mesta, konala odpustová slávnosť. Slávnostnú svätú omšu  o 9,30 celebroval popradský dekan Ondrej Borsík. Vo svojom príhovore veriacim venoval pozornosť dôležitosti vedieť sa utiahnuť do ticha a ústrania, ktoré boli pre svätého Egídia také dôležité. Zdôraznil, ako je potrebné nezakladať si na hmotných veciach, ktoré, aj keď sú k životu potrebné, nikto si ich so sebou nevezme na druhý svet. Odpustová svätá omša bola vyvrcholením dní svätého Egídia, ktoré organizovalo mesto Poprad.

Continue Reading

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda

 

V stredu 5. 7. sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Slávnostnú sv. omšu celebroval o. Štefan Vitko, ktorý sa vo svojej homílii prihovoril veriacim. Vyzdvihol dôležitosť slova v živote človeka, ktoré je najdôležitejší prvok komunikácie. Uviedol, že človek sa mnohokrát cíti byť zaplavený ľudským slovom a vyhľadáva samotu. Na druhej strane sú však ľudia, ktorí prežívajú nedostatok ľudského slova vo svojom živote. Túžia po slove vďaky, uznania, úcty, odpustenia, pokoja. V Markovom evanjeliu, 16. kapitole čítame Ježišov príkaz apoštolom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Je teda našou povinnosťou ohlasovať Slovo, a to nie obyčajné slovo – a  ísť do celého sveta. Toto Slovo je slovom súcitu, nádeje a spásy.

unnamed (4)

Continue Reading

Adventné posolstvo žiakov CSŠ “Od srdca k srdcu” /18. 12. 2016/

 

Na štvrtú adventnú nedeľu si žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy pripravili adventné pásmo pod názvom “Od srdca k srdcu”. Program začal o 10:40h v Kostole sv. Cyrila a Metoda a po ňom nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú slúžil školský kaplán Florián Volf. Po svätej omši mali veriaci možnosť zakúpiť si pred kostolom výrobky žiakov školy.

DSC_0637

Continue Reading