KATECHÉZY DOBRÉHO PASTIERA

Kde a kedy prebiehajú v našom meste Katechézy Dobrého pastiera?
V našom meste prebiehajú Katechézy Dobrého pastiera v Pastoračnom centre vo farnosti Poprad-mesto. Katechézy trvajú od konca septembra / začiatku októbra do sviatku Zoslania Ducha Svätého; začiatok (prvé stretnutie) vždy upresníme.
Stretnutia sú 1x do týždňa, po dohode s rodičmi sú to zvyčajne utorky a stredy od 15.30h – 17.00h (momentálne máme dve skupiny detí, jedna sa stretáva v utorok a druhá v stredu).

Ako prebieha katechéza?
Stretnutia sú raz do týždňa v poobedných časoch a trvajú najprv 60 minút (pre nové deti), neskôr 90 minút.

Pre koho sú stretnutia určené?
Stretnutia sú určené pre deti vo veku od 3 do 6 rokov.

Ako prihlásiť dieťa na katechézy?
Prihlásenie je možné na tel. čísle 0911 988 602 (Mariana Bycková) alebo mailom na marianabyckova@gmail.com.
Najlepšie je dieťa prihlásiť na začiatku školského roka, ale dá sa aj v priebehu roka.

Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 15€ na dieťa (pri dvoch deťoch 25€, pri troch 30€).

Viac informácií o Katechézach Dobrého pastiera nájdete na stránke www.katechezydp.sk.
Ak máte záujem stať sa lektorom, viac informácií nájdete na tomto odkaze.