Modlitbová skupina RODINY BOHA OTCA v Poprade

Žijeme s Nebeským Otcom v dôvernom vzťahu. Miluje nás a stará sa o nás.

On je náš Otec. Sme jeho rodina.

Modlíme sa každú nedeľu o 17.00h v pastoračnom centre /cez letné prázdniny o 18.00h/.


Zástupnou modlitbou sa prihovárame k Nebeskému Otcovi za záchranu sveta, spolu s Máriou, s anjelmi a svätými, zjednotení s Ježišom, v Duchu Svätom.

Modlitbová skupina Rodiny Boha Otca

NAŠA DUCHOVNÁ CESTA

Mária je naša Matka.

Sme zasvätení jej Nepoškvrnenému Srdcu, ona nás vedie do neba.

Svätí sú naši priatelia.

Oni sú, tak ako my, deti Nebeského Otca. S nimi ideme cestou svätosti.

Duch Svätý žije v nás.

On je našou silou, obdarúva nás svojimi darmi.

V mene každého človeka prijímame Ježišove milosrdenstvo so svetom.

Zjednotení s Ním ideme k Nebeskému Otcovi.

NAŠA KOMUNITA

Pred 25 rokmi ( v r. 1993 ) boli naši zakladatelia Gottfried Prenner a Aloisia Grabner povolaní založiť komunitu. Po mnohých rokoch misionárskej práce založili v roku 2016 v rakúskom Burgenlande komunitu. Je cirkevne schválená tromi biskupmi.

Komunita RODINA BOHA OTCA je laické spoločenstvo mužov a žien, ktorí pôsobia spoločne. Zahŕňa povolania ku všetkým stavom: celibát, kňazstvo, rodina alebo žijúci sám vo svete. Jej členovia žijú v komunite, alebo sú s komunitou spojení.

ÚLOHY KOMUNITY

Misia

Prostredníctvom prednášok a seminárov prinášame ľuďom lásku Nebeského Otca.

Sociálna práca

V sociálnej službe sa snažíme prinavrátiť dôstojnosť Božích detí ľuďom na okraji spoločnosti, ľuďom v núdzi.

Kontemplácia

Pri adorácii sa modlíme spolu s Ježišom v Eucharistii k Nebeskému Otcovi za záchranu sveta.

Modlitbové skupiny

Pozývame ľudí, aby sa modlili spolu s nami za záchranu sveta.

NEBESKÝ OTEC ŤA VEĽMI MILUJE! ČAKÁ NA TEBA! ČAKÁ NA TVOJE OTVORENÉ SRDCE.

Ak chceš, pridaj sa. ZÁLEŽÍ NA KAŽDOM. AJ TY SI DÔLEŽITÝ!

________

Kontaktná osoba za modlitbovú skupinu v Poprade: Šimon Stupák
mob.: +421 911 330 619, email: simon.stupak@gmail.com

________

NA TOMTO ODKAZE NÁJDETE ZÁSTUPNÚ MODLITBU (prednášku).

________

Kontakt na komunitu:

Familie des Vaters
Engleitenstraße 7
7423, Pinkafeld, Austria
office@familiedesvaters.at
http://www.familiedesvaters.at/