Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie /15. 9. 2016/

Viera, práca, rodina – tri piliere Slovákov. Tri kľúčové slová z homílie prof. Františka Trstenského, ktorý sa prihovoril našim veriacim počas odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra.

2

Vo svojom príhovore nás povzbudil držať sa hodnôt, ktoré boli veľmi dlhý čas neodlučiteľné od nášho národa. Uviedol, že viera, ktorú mala Sedembolestná, ako pri zvestovaní tak aj pod krížom, bola a je nám Slovákom vzorom hodným nasledovania. Ani v súčasnoti by sme nemali vieru v Boha zamieňať za povery alebo vieru v niečo iné. Pracovitosť Slovákov bola v zahraničí vždy vyhľadávaná. A tam, kde je viera a pracovitosť, môže byť aj rodina taká, aká má byť. Otec, matka a deti. A je to práve rodina, z ktorej pochádza tiež každé kňazské povolanie. Ďakujeme veľmi pekne prof. Františkovi Trstenskému za slová povzbudenia, ku ktorým sa budeme určite vracať.

Sme tiež vďační za to, že sme mohli privítať vzácnu relikviu bl. sestry Zdenky Scheingovej, ktorú dostala naša farnosť do daru a bude trvale vystavená v bočnej lodi konkatedrály k verejnej úcte.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: