LECTIO DIVINA

Každý utorok o 17.30h sa v pastoračnom centre stretávame nad Božím slovom formou
Lectio Divina.
Všetci ste srdečne vítaní!
Stretnutia vedie p. dekan Ondrej Borsík.
(sledujte farské oznamy v prípade zmien)
POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN STRETNUTIA NEBUDÚ.