Iniciačné sviatosti pre dospelých

“Dnes sa teda vo všetkých latinských a východných obradoch uvádzanie dospelých do kresťanského života začína ich vstupom do katechumenátu a vrcholí v jedinom slávení troch sviatostí: krstu, birmovania a Eucharistie.” (KKC 1233)

Každoročne prebieha v našej farnosti príprava dospelých a stredoškolskej mládeže na prijatie základných sviatostí – krstu, svätého prijímania a birmovky. Príprava začína v septembri a trvá až do konca mája, kedy sú títo katechumeni uvedení do kresťanského života prijatím všetkých spomínaných sviatostí.