Kurz prípravy na manželstvo

Záujemcovia o prijatie sviatosti manželstva musia prísť zahlásiť svoje rozhodnutie a spísať zápisnicu s kňazom na farský úrad najmenej 6 mesiacov pred termínom uzavretia manželstva. Následne sú povinní absolvovať predmanželskú prípravu. V našej farnosti existujú dve možnosti prípravy na manželstvo. Prvou sú víkendové kurzy, druhou klasické náuky počas piatkových večerov.

VÍKENDOVÝ KURZ

Víkendové kurzy vedú tímy, ktoré tvorí kňaz, manželské páry a odborníci. Klasické témy predmanželskej prípravy sú doplnené praktickými témami súvisiacimi s manželstvom a rodinou. Hovorí sa o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o komunikácii a riešení konfliktov, o plodnosti, výchove detí a kresťanskej rodine.

O KURZE

Kurz prebieha v Pastoračných priestoroch farnosti Poprad (Nábrežie Jána Pavla II. 15) od piatku popoludnia do nedele obeda. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame prihláseným záujemcom mesiac pred termínom kurzu. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o jeho absolvovaní. Viac informácií o víkendových kurzoch, termíny a prihlášku nájdete na www.domanzelstva.sk/poprad.

VEČERNÝ PIATKOVÝ KURZ

Ide o večernú formu prípravy na manželstvo, ktorá prebieha v pastoračnom centre farnosti v piatky večer o 19.30h a spočíva v piatich stretnutiach:

Manželská etika / MUDr. Zuzana Refková / počet stretnutí: 1

Svetlo viery, svetlo lásky; Morálka; Sviatosti / stretnutie s kňazom / počet stretnutí: 3

Výchova deti, komunikácia, manželský štýl života / manželský pár / počet stretnutí: 1

V roku 2023 budú ešte tieto stretnutia: 1.12. – manželská etika / 15.12. – sviatosti

PIATKOVÉ TERMÍNY NA ROK 2024 NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE.