Kurz prípravy na manželstvo

Záujemcovia o prijatie sviatosti manželstva musia prísť zahlásiť svoje rozhodnutie a spísať zápisnicu s kňazom na farský úrad najmenej 6 mesiacov pred termínom uzavretia manželstva. Následne sú povinní absolvovať predmanželskú prípravu. V našej farnosti existujú dve možnosti prípravy na manželstvo. Prvou sú víkendové kurzy, druhou klasické náuky počas piatkových večerov.

VÍKENDOVÝ KURZ

Víkednové kurzy vedú tímy, ktoré tvorí kňaz, manželské páry a odborníci. Klasické témy predmanželskej prípravy sú doplnené ďalšími témami zo psychológie, pedagogiky a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou. Hovorí sa o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove detí, o kresťanskom štýle v rodine. Viac sa o kurzoch dozviete na tomto odkaze.

O KURZE

Kurz (bez ubytovania) prebieha v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade od piatku popoludnia do nedele obeda. Podrobný program a ďalšie informácie Vám zašleme pred začiatkom kurzu. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o jeho absolvovaní. Minimálny počet pre otvorenie kurzu je 5 párov.

PRÍSPEVOK ZA KURZ

Príspevok na kurz je 50€ na osobu. V príspevku je zahrnutý prenájom priestorov, materiály, 2x obed, 2x večera a malé občerstvenie pre účastníkov (minerálka, káva + čaj + niečo sladké).

AK BY STE CHCELI KURZ ABSOLVOVAŤ V MESTÁCH KEŽMAROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÉ REVÚCE ALEBO ÚSTIE NAD PRIEHRADOU, VIAC INFORMÁCIÍ A PRIHLÁŠKY NÁJDETE TU.

TERMÍNY VO VŠETKÝCH MESTÁCH NÁJDETE NA TOMTO PLAGÁTE.


VEČERNÝ PIATKOVÝ KURZ

Ide o večernú formu prípravy na manželstvo, ktorá prebieha v pastoračnom centre farnosti v piatky večer o 19.30h a spočíva v piatich stretnutiach:

Manželská etika / MUDr. Zuzana Refková / počet stretnutí: 1

Svetlo viery, svetlo lásky; Morálka; Sviatosti / stretnutie s kňazom / počet stretnutí: 3

Výchova deti, komunikácia, manželský štýl života / manželský pár / počet stretnutí: 1


Aktuálne termíny na tento rok nájdete na tomto odkaze.