Kurz prípravy na manželstvo

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu vo forme kurzu prípravy na manželstvo.

Tieto kurzy vedú tímy, ktoré tvorí kňaz, manželské páry a odborníci. Klasické témy predmanželskej prípravy sú doplnené ďalšími témami zo psychológie, pedagogiky a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou. Hovorí sa o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove detí, o kresťanskom štýle v rodine. Viac sa o kurzoch dozviete tu: http://www.domanzelstva.sk/co-su-kurzy


Termíny kurzu prípravy do manželstva nájdete na tomto odkaze.

Forma: víkendový kurz bez ubytovania – v konkatedrále v Poprade


AK BY STE CHCELI KURZ ABSOLVOVAŤ V MESTÁCH KEŽMAROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÉ REVÚCE ALEBO ÚSTIE NAD PRIEHRADOU, VIAC INFORMÁCIÍ A PRIHLÁŠKY NÁJDETE TU.


Kurz prebieha od piatku popoludnia do nedele obeda. Podrobný program a ďalšie informácie Vám zašleme pred začiatkom kurzu. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Minimálny počet pre otvorenie kurzu je 5 párov.

Príspevok za kurz

Príspevok na kurz je 50€ na osobu. V príspevku je zahrnutý prenájom priestorov, materiály, 2x obed, 2x večera a malé občerstvenie pre účastníkov (minerálka, káva + čaj + niečo sladké).


Večerná forma – piatok 19.00 hod. – konkatedrála

Záujemcovia o prijatie sviatosti manželstva musia prísť zahlásiť svoje rozhodnutie a spísať zápisnicu s kňazom na farský úrad najmenej 6 mesiacov pred termínom uzavretia manželstva. Následne sú povinní absolvovať prípravu, ktorá spočíva v piatich stretnutiach.

Manželská etika

MUDr. Zuzana Refková

Počet stretnutí: 1

Svetlo viery, svetlo lásky; Morálka; Sviatosti

Stretnutie s kňazom

Počet stretnutí: 3

Výchova deti, komunikácia, manželský štýl života

Manželský pár

Počet stretnutí: 1