V modlitbách otcov sa snažíme spolupracovať s Pánom na obnove otcovstva cez modlitbu. Modlitby otcov je medzinárodné hnutie zložené z malých modlitbových skupiniek otcov, ktorí sa modlia za svoje deti, manželky a seba navzájom. Hnutie vzniklo z iniciatívy diakona Maurice Williamsa v Anglicku. Hlavným prvkom spirituality týchto skupiniek je hľadanie Božej vôle v životoch otcov prostredníctvom úplného odovzdania sa do Božích rúk v úplnej dôvere v Jeho plány.

Modlitby otcov sú súčasťou komunity Sloace (Útecha), kde patria aj Modlitby matiek (ktoré vznikli skôr) a Deti viery. Skupinky modlitieb otcov (2-8 členov v skupinke) sa pravidelne stretávajú na spoločných modlitbách kde sa modlia za svojich blízkych. Modlíme sa z brožúrky, ktorá je určená pre tento účel. Brožúrka je na celom svete rovnaká a je symbolom našej jednoty. Modlitby v skupinkách sú jednoduché a pozostávajú zo spoločnej modlitby, čítania Božieho slova a odovzdávania blízkych do Božej lásky.

V dnešnom uponáhľanom spôsobe života my muži často strácame čas pre modlitbu. Modlitby otcov sú dobrou príležitosťou ako obnoviť alebo obohatiť svoj modlitbový život. Cítime, že aj vďaka spoločnej modlitbe v skupinke môžeme prinášať Božie požehnanie do našich rodín.

V našej farnosti máme jednu skupinku a stretávame sa každý týždeň v saleziánskom oratóriu Úsmev v utorok o 18.30 h. Stretnutia prebiehajú v priateľskej atmosfére, sme otvorení prijať do skupinky ďalších otcov (alebo pomôcť pri vzniku nových skupiniek). Budeme radi, ak sa pripoja ďalší muži, ktorí nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my a nemusia mať ani skúsenosť s modlitbou v malom spoločenstve.

 


Kontaktná osoba: Jozef Petrenčík, tel.:0905749159, email: jozue@anigraph.eu


 

Ďalšie informácie môžete nájsť na:

www.modlitbyotcov.sk

www.modlitbyotcu.cz

www.fathersprayers.org