Modlitby za oslobodenie a uzdravenie

 

“Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: “Ježiš Kristus je Pán!” na slávu Boha Otca.” (Flp 2, 9-11)

Meno Ježiš má moc spasiť naše duše, má moc oslobodiť nás od hriechov, vytrhnúť z temnoty a preniesť do Božieho obdivuhodného svetla. Boh nám zvlášť v tomto Roku milosrdenstva otvára bránu svojho srdca, a robil tak aj počas modlitieb za oslobodenie a uzdravenie, ktoré sa počas prípravného týždňa na misie konali v našej farnosti každý deň po sv. omši v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a Kostole sv. Cyrila a Metoda pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Bohu vďaka za každý Boží dotyk a jeho uzdravenie.

IMG_7285

Continue Reading

Adorácia Ježiša v Božom Slove /22. 9. 2016/

Prípravný týždeň na misie pokračoval adoráciou Ježiša v Božom slove vo štvrtok 22. 9. po večernej sv. omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Vybraní lektori v priebehu takmer 2 hodín prečítali celé Evanjelium podľa sv. Marka. Bol to čas vhĺbenia sa a ponorenia do živého Božieho slova pre každého, kto si našiel chvíľu a prišiel sa započúvať do evanjeliových textov.

IMG_4951

Continue Reading

Nikodémova noc /17. 9. 2016/

Adorácia, spoveď, rozhovor s kňazom, moditba, ticho, kontemplácia. Aj toto je prostriedok, ako hľadať Ježiša, ako získavať odpovede na otázky, ktoré človeka trápia. Naši veriaci mohli už po druhýkrát využiť takúto príležitosť v sobotu 17. 9. 2016 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie počas Nikodémovej noci. Tá nadväzuje na osobu farizeja Nikodéma, člena židovskej rady, ktorý počas noci prichádzal za Ježišom, aby sa ho pýtal na svoje najhlbšie otázky.

IMG_4850-2

Continue Reading

Adorácia svätého kríža /16. 9. 2016/

Kríž je znakom našej spásy, znakom Ježišovho víťazstva nad smrťou. Tento kríž sme si uctili pri spoločnej adorácii v piatok 16. 9. o 20:00 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Adorácia bola vedená slovom a hudobným doprovodom. Vo chvíľach ticha mohli prítomní veriaci meditovať nad slovami upriamujúcimi myseľ i srdce na kríž a jeho víťazstvo. “Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta.”

2

Continue Reading