Milí veriaci.
Od 24. októbra platí zákaz verejného slávenia bohoslužieb. V našej farnosti budeme pokračovať v prenosoch svätých omší a každodennej modlitby sv. ruženca pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Rozpis nájdete v nižšie uvedených časoch. Touto formou by sme chceli obzvlášť v tomto čase spoločne spojiť svoje sily v modlitbe, ktorá vytvára jednotu napriek každej vzdialenosti. Jednou z najdôležitejších vlastností našej viery je vernosť a práve tá môže v týchto neľahkých chvíľach rásť v každom z nás.

 

  • kancelária farského úradu zostáva zatvorená / v prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky /0904 355 904/ alebo mailom /kancelaria@rkcpoprad.sk/

  • sviatosť zmierenia sa verejne nevysluhuje, vo vážnych prípadoch nás však môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0904 355 904

  • úmysly svätých omší sa slúžia v tom dni, na ktorý boli zapísané

  • možnosti získania odpustkov v mesiaci november nájdete na TOMTO ODKAZE

  • na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu, a to jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri - v konkatedrále to znamená 60 ľudí; v exteriéri bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov obmedzený nebude

Ak by ste chceli podporiť chod farnosti počas tohto obdobia, kedy farnosť nemá príjmy zo "zvončeka", môžete tak urobiť jednoducho cez QR kód nižšie:

alebo priamo na číslo účtu. Do poznámky, prosím, uveďte slovo "DAR".

SK18 0200 0000 0000 2663 4562

Úprimné Pán Boh zaplať.

 

KANCELÁRIA

FARSKÉHO ÚRADU SA NACHÁDZA V PASTORAČNOM CENTRE FARNOSTI:

Nábrežie Jána Pavla II. 15, vchod zozadu budovy.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ ODKAZY: