V stredu 25. novembra budú viaceré budovy po celom Slovensku nasvietené na červeno.

Červená farba symbolizuje súdržnosť s prenasledovanými pre svoju vieru po celom svete. Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou menšinou na svete, upozorňuje na to pápežská nadácia ACN Slovensko. Poukázať na tento problém má Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie je podľa ACN pre Slovensko čas upriamiť pozornosť na tých, ktorí slobodu stále nemajú. „Uplynulo už 30 rokov, odkedy sa nemusíme báť prenasledovania alebo diskriminácie pre svoju vieru. Môžeme chodiť do kostola, verejne sa modliť, hovoriť o viere v Boha a snažiť sa ukázať krásu viery aj v spoločnosti. Žiaľ, nie všetci bratia a sestry vo svete majú takéto šťastie," povedal riaditeľ ACN Slovensko Miroslav Dzurech. Pri tejto príležitosti budú aj naše kostoly svietiť v čase od 17.00 do 20.00 na červeno. Myslime na našich vzdialených prenasledovaných bratov a sestry vo svojich modlitbách.

V TOMTO ČLÁNKU NÁJDETE NIEKOĽKO SVEDECTIEV PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV.

Naďalej vysielame sväté omše z konkatedrály v pondelok, stredu a piatok o 18.00h a následne modlitbu svätého ruženca pred Sviatosťou oltárnou o 18.30h.

Nedeľnú svätú omšu vysielame o 9.30h.

Ak by ste chceli podporiť chod farnosti počas tohto obdobia, kedy farnosť nemá príjmy zo "zvončeka", môžete tak urobiť jednoducho cez QR kód nižšie:

alebo priamo na číslo účtu. Do poznámky, prosím, uveďte slovo "DAR".

SK18 0200 0000 0000 2663 4562

Úprimné Pán Boh zaplať.

 

KANCELÁRIA

FARSKÉHO ÚRADU SA NACHÁDZA V PASTORAČNOM CENTRE FARNOSTI:

Nábrežie Jána Pavla II. 15, vchod zozadu budovy.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ ODKAZY: