Na základe nariadenia vlády sa od 1.1.2021 rušia všetky verejné bohoslužby.

Naďalej však chceme ostať spojení v modlitbách, a preto vám ponúkame tieto vysielacie časy sv. omší a modlitieb sv. ruženca. Myslíme na vás a vyprosujeme vám Božiu milosť do každej situácie.

Keďže naša farnosť nemá v tomto období príjmy zo "zvončeka", na chod farnosti a kostolov môžete prispieť na toto číslo účtu (do poznámky, prosím, uveďte "DAR"):

SK18 0200 0000 0000 2663 4562

alebo jednoducho cez QR kód:

Úprimné "Pán Boh zaplať"!

KANCELÁRIA FARSKÉHO ÚRADU JE POČAS LOCKDOWNU ZATVORENÁ. V PRÍPADE POTREBY VOLAJTE NA TEL. ČÍSLO 052/7780664.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ BUDÚ ODSLÚŽENÉ KŇAZMI V DEŇ, NA KTORÝ BOLI ZAPÍSANÉ.

SVIATOSŤ ZMIERENIA SA VYSLUHUJE IBA SÚKROMNE NA POŽIADANIE.

SNÚBENCI, KTORÍ SA CHYSTÁTE V TÝCHTO DŇOCH NA PREDMANŽELSKÚ NÁUKU, VOLAJTE NAJPRV NA ČÍSLO 0911 084 098.

 

KANCELÁRIA

FARSKÉHO ÚRADU SA NACHÁDZA V PASTORAČNOM CENTRE FARNOSTI:

Nábrežie Jána Pavla II. 15, vchod zozadu budovy.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ ODKAZY: