Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme podľa potreby.

V prípade potreby kontaktujte tel. číslo

052/7780664

Pre vyslúženie sviatosti pomazania chorých v nemocnici kontaktuje

+421 904 355 904