Pomazanie chorých

 

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme podľa potreby.

V prípade potreby kontaktujte tel. číslo

+421 904 355 904