Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda /5. 7. 2017/

 

V stredu 5. 7. sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Slávnostnú sv. omšu celebroval o. Štefan Vitko, ktorý sa vo svojej homílii prihovoril veriacim. Vyzdvihol dôležitosť slova v živote človeka, ktoré je najdôležitejší prvok komunikácie. Uviedol, že človek sa mnohokrát cíti byť zaplavený ľudským slovom a vyhľadáva samotu. Na druhej strane sú však ľudia, ktorí prežívajú nedostatok ľudského slova vo svojom živote. Túžia po slove vďaky, uznania, úcty, odpustenia, pokoja. V Markovom evanjeliu, 16. kapitole čítame Ježišov príkaz apoštolom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Je teda našou povinnosťou ohlasovať Slovo, a to nie obyčajné slovo – a  ísť do celého sveta. Toto Slovo je slovom súcitu, nádeje a spásy.

unnamed (4)

Čítať ďalej

Predstavenie nových kaplánov /4. 7. 2017/

 

Milí veriaci, radi by sme vám predstavili nových kaplánov, ktorí od 4. 7. začali pôsobiť v našej farnosti. Ako novokňaz prišiel medzi nás o. Mário Brezňan, rodák z Liptovských Sliačov.

383381_521941224507876_1557095999_n

Čítať ďalej

Víkend so spoločenstvom Nová nádej /30.6.-2.7. 2017/

 

30. 6. – 2. 7. 2017 sa v priestoroch mládežníckeho centra vo Veľkom Slavkove uskutočnilo víkendové stretnutie spoločenstva Nová nádej. Privítali sme medzi sebou nových členov z radu tohtoročných birmovancov, ktorí sa rozhodli pokračovať v stretávaní aj po skončení prípravy.

IMG_1168

Čítať ďalej

Ďakujeme našim kaplánom /4. 7. 2017/

 

Veriaci farnosti Poprad zo srdca ďakujú kaplánom Floriánovi Volfovi a Pavlovi Forgáčovi za ich službu v našej farnosti. Veľká vďaka za vaše srdcia a životy, ktoré ste zasvätili službe Kristovi. Zvlášť ďakujeme za vašu prácu s mladými – žiakmi a birmovancami. Vyprosujeme vám veľa požehnania v nových farnostiach a sprevádzame vás i naďalej svojimi modlitbami.

IMG_1908

Čítať ďalej

Sviatosť birmovania /4. 6. 2017/

V nedeľu 4. júna sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. Po ročnej príprave prijalo sviatosť birmovania z rúk otca biskupa Štefana Sečku 142 mladých ľudí z Popradu a niekoľko mladých ľudí z okolia.

IMG_9945

Čítať ďalej

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti /27. – 28. 5. 2017/

 

Počas posledného májového víkendu, 27. – 28. mája, sa v našej farnosti konalo prvé sväté prijímanie. “Vezmi si, vezmi, moje plány aj sny, cestou v mojom živote si Ty” – konkatedrálou sa ozýval spev prvoprijímajúcich detí, ktoré spievali s rozžiarenými tvárami a čistými a úprimnými srdiečkami. Hovorí sa, že dieťa vždy povie to, čo cíti a je úprimné. Iste tomu bolo tak aj počas troch svätých omší, počas ktorých 277 detí našej farnosti prvýkrát prijalo Eucharistiu.

IMG_3633

Čítať ďalej

Krst a prvé sväté prijímanie starších detí /26. 5. 2017/

V piatok 26. mája prijalo sedem starších detí našej farnosti v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie sviatosť krstu a prvé sväté prijímanie.

P1180399_1

Čítať ďalej