24 hodín pre Pána

Slovenskí veriaci sa zapojili do pôstnej výzvy Svätého Otca Františka k prežitiu intenzívnej modlitby a adorácii v Božom chráme počas 24 hodín. Z piatka 9. 3. na sobotu 10.3 boli v spišskej diecéze otvorené kostoly v Dolnom Kubíne a v Poprade.

Continue Reading

6. stretnutie prvoprijímajúcich detí

Aj marcové stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začalo pobožnosťou krížovej cesty. O tretej popoludní sme sa už presunuli do priestorov pod kostolom a začali v poradí už 6. stretnutie. Pre deti bola prichystaná aktivita o chlebe – každá skupinka mala nakresliť určitú časť procesu, pri ktorom vzniká chlieb – jedna skupina kreslila sadenie zrna a žatvu, ďalší mletie múky či samotné pečenie chleba. Pri scénke, do ktorej sa zapojili aj deti, sme si ukázali, ako sa aj v chudobe dá s chlebom podeliť a následne sme sa v skupinkách rozprávali o tom, kedy sme aj my boli chlebom pre druhých. S chlebíkom sme sa podelili aj naozaj – pri scénke sme použili čerstvo upečený chlieb, ktorý sme si potom medzi seba rozdelili 🙂

Pre rodičov bola tentokrát prichystaná prednáška na tému “5 jazykov lásky pre deti”, ktorú si pripravila psychologička Simona Babiková. Po nej sa rodičom prihovoril a predstavil aj nový kaplán Ján Mahút.

Continue Reading

Snúbenecký kurz – marec 2018

Uplynulý víkend 2. – 4. 3. 2018 sa na Farskom úrade v Novom Smokovci konal ďalší kurz prípravy snúbencov, najmä našej farnosti, či dekanátu. Ako tradične, v piatok o 15.00h sa v zasadacej miestnosti zišlo 14 snúbeneckých párov, ktorí sa oboznámili s priebehom kurzu. Interaktívnou formou sa vzájomne medzi sebou predstavili a započúvali do prvých prednášok, ktorých bolo spolu deväť: šesť  z nich lektorujú manželia, dve kňaz a jednu lekárka – gynekologička. Okrem tejto prednáškovej časti majú snúbenci dostatok priestoru na vzájomné spoznávanie, konzultáciu s lektorským tímom, či prechádzku v prostredí Vysokých Tatier. Veľmi dôležitou súčasťou tejto prípravy na manželstvo je duchovná formácia. Každý deň sme mali svätú omšu, v sobotu adoráciu Najsvätejšej sviatosti a počas celej prípravy bol prítomný kňaz, ktorý neúnavne vysluhoval sviatosť zmierenia a ponúkal duchovné rozhovory. Stretnutia prípravy sú veľmi obohacujúce pre snúbencov ale aj pre lektorov. Badať to najmä pri záverečnom vyhodnocovaní uplynulého kurzu. Verím, že takéto stretnutia nás nasmerujú k hlbšiemu prežívaniu osobného vzťahu s Bohom a pozvaniu do svojej nastávajúcej rodiny, nastávajúcich dní a životných situácii.

 

Continue Reading

Rozlúčka s kaplánom Matúšom Knižackým

28. februára 2018 sme sa rozlúčili s p. kaplánom Matúšom Knižackým, ktorý v našej farnosti pôsobil od júla 2016 a ktorého novým pôsobiskom bude od 1. marca farnosť Levoča.

Pán kaplán Matúš sa v našej farnosti venoval pastorácii prvoprijímajúcich detí, kde sa každý mesiac stretával s rodičmi detí pri rôznych témach. Okrem toho sa venoval aj miništrantom, mal na starosti detské sväté omše a v tomto školskom roku sa vďaka nemu rozbehli aj prvopiatkové sväté omše za účasti detí, ktorých cieľom bolo povzbudiť všetky deti, ktoré už pristúpili k 1. svätému prijímaniu, aby si vykonali pobožnosť 9. prvých piatkov a osvojili si tak zvyk pristupovať pravidelne k sviatosti zmierenia a Eucharistii.
Zo srdca sa mu chceme poďakovať za jeho obetavú službu a otvorené srdce, ochotné vždy poslúžiť. V novom pôsobisku mu prajeme mnoho Božích milostí, požehnania a síl v jeho kňazskej službe.
Continue Reading

Výlet lyžiarsko-turistického krúžku

Osemnásť žiakov Cirkevnej spojenej školy v Poprade prijalo ponuku lyžiarsko-turistického krúžku aktívne využiť voľné dni a zúčastniť sa trojdňového pobytu v Turíku. Tohtoročné jarné prázdniny by si skôr zaslúžili prívlastok „zimné“. Ostrý mráz poriadne vyštípal všetkých zúčastnených. Prijateľnou odmenou boli vynikajúce snehové podmienky v stredisku Opalisko-ZávažnáPoruba. Program lyžiarskeho výletu oživovali aj viaceré sprievodné duchovné či teambuildingové aktivity. Nechýbali spoločné modlitby, duchovné impulzy, svätá omša, ani rozličné hry, súťaže či bowling. Poďakovanie patrí animátorom, ktorí ochotne venovali svoj voľný čas mladším žiakom, ale aj dvom oteckom, ktorí sa osvedčili nielen ako spoľahliví šoféri, ale aj ako skvelí a obetaví lyžiarski inštruktori. Verím, že akcia pomohla deťom, aby tohtoročné jarné prázdniny neboli „prázdnymi“ dňami, ale dňami plnými – bohatými na mnohé krásne zážitky.

 

Continue Reading

Duchovná obnova birmovancov

24.-25.2.2018, niekoľko minút po 8:00 hod. sa začínajú na popradskej železničnej stanicischádzať naši birmovancami.Hoci ešte trochu rozospatí, ale radostní pozerajú, koho z toho množstva ľudí, čo sa tu ráno zišli, poznajú: animátorov, spolužiakov, kamarátov zo skupinky… ich rozhovory preruší hlásenie o príchode vlaku: „Stanica Poprad-Tatry, regionálny  rýchlik 767 Cassovia, Železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Trenčín a Žilina, ktorý pokračuje:Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak a Košice, pravidelný odchod 8 hodín 38 minút príde k nástupišťu 1, koľaj 1…“ To je ten správny, na ktorý sme čakali a birmovanci aj s animátormi nastupujú do vlaku. Ich smer: Spišská Nová Ves: pastoračné centrum.

Continue Reading
1 2 3 24