1. stretnutie birmovancov /6. 10. 2017/

 

V piatok 6. 10. sa v našej farnosti začal ďalší ročník birmovaneckých stretnutí. Viac ako 40 animátorov a dobrovoľníkov, spolu s členmi organizačného tímu, sa stretlo v tento deň so 170-timi tohtoročnými nádejnými birmovancami v Kostole sv. Cyrila a Metoda. 

IMG_2451

Čítať ďalej

Prvopiatkové sväté omše pre deti /6. 10. 2017/

 

Prvopiatkové sväté omše v Kostole sv. Cyrila a Metoda budú počas tohto školského roku patriť deťom. Prvý piatok 6. októbra sme začali modlitbou posvätného ruženca o 18.00h, po ktorej nasledovala animovaná svätá omša za účastí detí. Pán kaplán v homílii deťom porozprával o úcte k Božskému srdcu a vysvetlil pobožnosť prvých piatkov. Deti si po svätej omši mohli vyzdvihnúť farebné brožúrky, do ktorých si počas roka môžu značiť účasť na prvých piatkoch – sviatosť zmierenia a účasť na svätej omši.

Srdečne pozývame všetky deti – aj tie, ktorým sa v októbri nepodarilo prísť – na ďalšiu prvopiatkovú svätú omšu, ktorá bude 3. novembra :-)

IMG_2405

Čítať ďalej

Deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii a zasvätenie farnosti a mesta /6. – 15. 9. 2017/

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa v našej farnosti konal od 6. – 15. 9. deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii. Program duchovnej obnovy prebiehal v konkatedrále a začínal modlitbou sv. ruženca o 18:30, pri ktorom sa striedali viaceré modlitbové spoločenstvá nášho mesta. Nasledovala sv. omša  o 19:00 so zamyslením nad jednou z bolestí Panny Márie.

IMG_5946

Čítať ďalej

Púť rodín do Levoče /2. 9. 2017/

 

V sobotu 2. septembra 2017 putovali rodiny prvoprijímajúcich detí našej farnosti k Levočskej Panne Márii.

DSCF3969

Čítať ďalej

Odpustová slávnosť na sviatok sv. Egídia /1. 9. 2017/

1. septembra sa už tradične na sviatok svätého Egídia, patróna násho mesta, konala odpustová slávnosť. Slávnostnú svätú omšu  o 9,30 celebroval popradský dekan Ondrej Borsík. Vo svojom príhovore veriacim venoval pozornosť dôležitosti vedieť sa utiahnuť do ticha a ústrania, ktoré boli pre svätého Egídia také dôležité. Zdôraznil, ako je potrebné nezakladať si na hmotných veciach, ktoré, aj keď sú k životu potrebné, nikto si ich so sebou nevezme na druhý svet. Odpustová svätá omša bola vyvrcholením dní svätého Egídia, ktoré organizovalo mesto Poprad.

Čítať ďalej

Tanečné divadlo ATak o blahoslavenej sestre Zdenke /31. 8. 2017/

 

V rámci podujatia “Dni sv. Egídia” do Popradu zavítalo tanečné divadlo ATak, ktoré už po druhýkrát, hoci na iných doskách, predstavilo svoje najnovšie a najúspešnejšie predstavenie “Chcela by som letieť…”.

IMG_1519

Čítať ďalej

Detský letný tábor /22.-26.8.2017/

Predposledný prázdninový týždeň si deti našej farnosti vyskúšali, čo znamená prejsť z otroctva do zasľúbenej zeme. V duchu tohto biblického príbehu sa niesol tábor v Liptovskej Štiavnici pod vedením kaplána Matúša Knižackého, Zdenky Hertelyovej a animátorského
tímu.

IMG_5004

Čítať ďalej