Fatimský týždeň v našej farnosti /4. – 13. 5. 2017/

 

V rámci fatimského týždňa sa farnosť Poprad pripravovala na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Program novény prebiehal v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie od 4. 5. a vyvrcholil slávnostnou sv. omšou v stý deň výročia zjavení 13. 5. 2017 na sviatok Fatimskej Panny Márie.

 

banner-fatima

Čítať ďalej

14. STRETNUTIE BIRMOVANCOV /12. 5. 2017/

12. 5. sa v našej farnosti konalo už predposledné birmovanecké stretnutie, na ktoré prijal pozvanie o. Marek Roják, duchovný správca arcidiecézneho centra mládeže v Prešove. Birmovancom sa prihovoril na tému „Ako prežiť zvyšok života čo najlepšie“.

14.stretnutie

Čítať ďalej

Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ /22. 4. 2017/

 

V sobotu 22. apríla ráno približne 120 birmovancov so svojimi animátormi nastúpilo do vlaku smer Stará Ľubovňa. Cieľom bola športová hala, v ktorej sa konalo diecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom Štefanom Sečkom. Témou stretnutia bol citát zo Sv. písma „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“

IMG_0921

Čítať ďalej

Dekanátna púť k sv. Martinovi /22. 4. 2017/

Katolícke Slovensko je odpradávna význačné prejavmi úcty k sv. patrónom, ktorej súčasťou je aj putovanie na miesta s náboženským charakterom. Pútnici si uvedomujú, že úspech každého jednotlivca na púti závisí od každého člena spoločenstva putujúcich, čo nás zároveň učí, že k svojmu životu potrebujeme aj iných ľudí. Pocit spolupatričnosti človeku pomáha v ďalšom rozvoji jeho bytia, vo veciach viery nevynímajúc.

8

Čítať ďalej

Prednáška o. Mateja Trizuliaka: „RozVEDENÍ k Bohu“ /20. 4. 2017/

„RozVEDENÍ k Bohu“. Takýto netradičný názov mala prednáška, ktorá odznela vo štvrtok 20. apríla v Kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh v Poprade. Túto náročnú tému prišiel priblížiť otec Matej Trizuliak, saletín, ktorý je známy svojou pastoráciou s rozvedenými. Na Slovensku organizuje spoločne so svojím tímom rovnomenné duchovné obnovy, ktoré sú zamerané pre ľudí, ktorých zasiahla udalosť rozvodu v ich životoch.

IMG_9016

Čítať ďalej

Krížová cesta na vrch Krížová /Veľký piatok, 14. 4. 2017/

Na Veľký piatok ráno sa už tradične uskutočnila krížová cesta na vrch Krížová v Kvetnici. Viedol ju p. dekan Ondrej Borsík a zúčastnilo sa jej približne 300 veriacich.

20170414_095919

Čítať ďalej

Tieňová krížová cesta birmovancov /9.4.2017/

 

Na Kvetnú nedeľu večer sa v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie uskutočnila Tieňová krížová cesta, ktorú si pripravili naši birmovanci.

 2. Zastavenie

Čítať ďalej