Birmovanci rozdávali mikulášske balíčky starým a chorým /9. 12. 2017/

„Láska rozdávaním rastie“

V sobotu 9. 12. sa vyše 80 mladých ľudí zapojených do programu prípravy na birmovku zúčastnilo dobrovoľníckej akcie „Rozdávanie mikulášskych balíčkov.“ Spolu so svojimi animátormi navštívili viac ako 80 starších ľudí, ku ktorým chodia naši kňazi každý prvý piatok
v mesiaci so svätým prijímaním. Aj napriek zasneženému počasiu si naši birmovanci tento deň vychutnali. Mali možnosť obdarovať starkých balíčkom, ktorý si sami pripravili, a podeliť sa so svojím úsmevom, mladosťou a radosťou zo života s tými, ktorí sú už odkázaní na pomoc svojich blízkych. Pre všetkých to bol veľmi silný zážitok, na ktorý budú dlho pamätať.

Birmovanci, ďakujeme vám za vaše nadšenie a radosť.

24909564_10214914582396381_9125021947586231177_n

Čítať ďalej

Veselé zážitky spod Roháčov /24. – 26. 11/

 

Turisticko – lyžiarsky krúžok pri Cirkevnej škole v Poprade si na svoj víkendový pobyt zvolil prírodu pod Roháčmi. V dňoch 24.- 26. 11. 2017 sa 16 jeho mladších členov spolu s kaplánom Petrom Nákačkom zúčastnilo túry v priľahlej Prosieckej doline a prehliadky Múzea oravskej dediny v Zuberci.

IMG_0991

Čítať ďalej

4. stretnutie birmovancov /24. 11. 2017/

 

24. novembra sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo 4. birmovanecké stretnutie. Mladým sa prihovoril Ján Frančák, umelecký sochár a vedúci spoločenstva Pavol z Levoče. Prostredníctvom slova a videí sa spolu s birmovancami zamýšľal nad témou „Kto je Ježiš a prečo Ježiš zomrel“.

fotka-4-stretko

 

Čítať ďalej

2. stretnutie prvoprijímajúcich detí /19. 11. 2017/

V poradí druhé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov sa uskutočnilo v nedeľu 19. novembra pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Deti sa po krátkom “tanečno – hernom” úvode rozdelili do skupín a spolu s animátormi sa venovali aktivite, v ktorej na papier písali a kreslili možnosti, ako by mohli pomôcť chudobnému človeku. Táto aktivita následne viedla k pútavému predstaveniu ďalšieho svätca – svätej Alžbety Uhorskej, ktorá napriek kráľovskému postaveniu vynikala práve láskou k chudobným. Rozdávala kráľovský majetok a sama žila v chudobe, mimo kráľovského paláca. Na záver stretnutia sa deti pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva.

Ich rodičia sa zatiaľ zišli pri téme “Načo Cirkev?”. Po úvodnej prednáške prešlo stretnutie do diskusie so zaujímavými otázkami, o ktorých rodičia s kňazom debatovali až do chvíle, kým ich nevyrušili netrpezlivé deti, ktoré už svoje stretko skončili :)

Tešíme sa vašej účasti a pozývame vás na ďalšie predvianočné stretnutie, 10. decembra 2017.

banner-1prijimajuce-deti-stretka

Čítať ďalej

3. stretnutie birmovancov /10. 11. 2017/

10. novembra 2017 sa po mládežníckej sv. omši konalo v Kostole sv. Cyrila a Metoda ďalšie stretnutie birmovancov. Témou už tretieho stretnutia bol „Hriech“. Naše pozvanie prijal Peter Grivalský, člen Komisie pre mládež v Spišskej diecéze, ako i jeden z koordinátorov Diecéznej animátorskej školy vo Važci.

fotka-3-stretnutie

Čítať ďalej

Snúbenecký kurz /20. – 22. 10. 2017/

 

V dňoch od 20. – 22. októbra prebehla v priestoroch farnosti Nového Smokovca posledná tohoročná snúbenecká náuka. Pod vedením o. Petra Matisa sa o kvalitný program postaralo 5 manželských párov a gynekologická odborníčka. Spoločne sme začali v piatok na tému Povolanie k manželstvu a predpoklady dobrého manželstva.

IMG_3725

Čítať ďalej

Modlitby Za Naše Mesto /21. 10. 2017/

Po dlhšej letnej prestávke sa veriaci farnosti Poprad mohli v sobotu 21. októbra opäť stretnúť na modlitbách Za naše mesto. Modlitbové stretnutie sa začalo tradične po večernej sv. omši o 18.30 v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Spolu s novokňazom o. Máriom Brezňanom sa veriaci prihovárali za potreby jednotlivcov, birmovancov, rodín, ako i potreby celého nášho mesta. Modlitby Za naše mesto budú prebiehať od októbra vždy raz v mesiaci. Dátumy jednotlivých stretnutí môžete nájsť na plagáte.

Čítať ďalej