PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Preložené prvé sväté prijímanie sa bude v našej farnosti konať 20. septembra 2020 o 10.00h v konkatedrále.

Stretnutie rodičov bude 8. septembra 2020 o 16.30h v konkatedrále, na ktorom sa budevyberať finančný príspevok.

Deti budú absolvovať bezprostrednú prípravu so svojimi katechétkami, ktorá je povinná,a to:

10.septembra o 14.30 h v pastoračnom centre deti p. katechétky Langovej a Bacharovej

11.septembra o 14.30h v pastoračnom centre od p. katechétky Puchalovej a Pavelčákovej

Nácvik na slávnosť prvého svätého prijímania bude 17. septembra o 16.30h v konkatedrále.

Svätá spoveď pred prvým svätým prijímaním pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov budev sobotu 19. septembra v konkatedrále nasledovne:

      Od 9.00 do 10.00 deti zo škôl Komenského a LifeAcademy

      Od 10.00 do 11.00 deti zo škôl Francisciho a Spojenej školy sv. Jána Pavla II.

Krst nepokrstených prvoprijímajúcich detí bude 19. septembra v konkatedrále o 11.30h.

Slávnosť prvého svätého prijímania bude 20. septembra 2020 v konkatedrále o 10.00h.

 

Príprava detí a rodičov pred prvým svätým prijímaním prebieha v pastoračnom centre našej farnosti vždy raz za mesiac. Deti sa stretávajú s animátormi pri hrách a katechézach, rodičia vo vedľajšej miestnosti s kňazom pri rôznych témach ako Modlitba v rodine, Eucharistia, 5 jazykov lásky pre deti a podobne, po ktorých nasleduje diskusia.

Srdečne vás na tieto stretnutia pozývame!