PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti

29. mája 2022 o 11.00h.

Stretnutie detí a rodičov, ktoré je POVINNÉ, sa uskutoční 25.5. o 16.45h v konkatedrále – nácvik prijímania, spevu, výber rúch. Prosíme vás, aby ste so sebou doniesli aj 50 EUR – viac informácií na stretnutí.