PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v nedeľu

26. mája 2024 pri sv. omši o 11.00h.

Pri slávnosti budú mať deti jednotné rúcha. Rúcho si dieťa v doprovode rodiča vyzdvihne v konkatedrále v týchto termínoch:

• 20. mája 2024 (pondelok) o 16:45 – ZŠ Francisciho, ZŠ sv. Jána Pavla II.
• 22. mája 2024 (streda) o 16:45 – ZŠ Komenského, ostatné školy
Pri vyzdvihnutí rúch je potrebné uhradiť príspevok vo výške 50€ (zahrnuté: výzdoba, fotograf, kameraman, pamiatka pre deti, čistenie a servis rúch, záloha 10€ – bude vrátená pri odovzdaní rúcha).

Nácviky na slávnosť budú v konkatedrále v utorok, 21. mája 2024 a vo štvrtok, 23. mája 2024 o 16:45. Účasť detí na nácvikoch je nevyhnutná!

Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti sa bude vysluhovať v sobotu, 25. mája 2024, a to takto:
• od 9:30 – ZŠ Francisciho
• od 10:00 – ZŠ Komenského
• od 10:30 – ostatné školy
Účasť na svätej spovedi si dieťa nechá potvrdiť u kňaza na vopred pripravenom lístku. Tento lístok po svätej spovedi odovzdá vyučujúcemu náboženstva/poverenej osobe.

Rodičia, krstní rodičia a príbuzní nech prioritne využijú možnosť svätej spovede počas týždňa.

Krst detí, ktoré ešte neboli pokrstené, bude v sobotu, 25. mája 2024 o 11:30.

Čo sa týka samotnej slávnosti, stretnutie detí pred sv. omšou bude v nedeľu o 10:30 pred konkatedrálou. Prosíme o dochvíľnosť. Deti nech si nezabudnú priniesť krstné sviece chránené proti stekaniu vosku. Do kostola deti vstúpia spoločne v sprievode na začiatku svätej omše. Celá slávnosť bude snímaná určeným fotografom a kameramanom. Preto prosíme rodičov a príbuzných, aby počas svätej omše nefotografovali a nevyhotovovali videá!

Rúcha budete môcť vrátiť v sakristii konkatedrály v pondelok, 27.5. alebo v utorok, 28.5. po sv. omši o 16:00 (teda cca o 16:45). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto časy a nenosili rúcha inokedy.

Povzbudzujeme deti, aby sa počas najbližších nedieľ do slávnosti prvého sv. prijímania zúčastňovali sv. omší za účasti detí (každú nedeľu v konkatedrále o 11:00).
V prípade otázok či nejasností kontaktujte vyučujúceho náboženstva.