Sviatosť zmierenia

V ČASE MIMORIADNYCH OPATRENÍ SA V NAŠEJ FARNOSTI SPOVEDÁ V KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ PRED RANNOU SV. OMŠOU O 5.30, POOBEDE O 15.30, VO ŠTVRTKY DOOBEDU OD 9.00 DO 12.00 A V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM AKO JE VYHLÁSENÉ V OZNAMOCH.

 

“Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.” (KKC 1422)