Milí birmovanci, pridajte sa, prosím, do facebookovej skupiny tej farnosti, v ktorej navštevujete prípravu na birmovku. V skupine nájdete vždy aktuálne informácie a oznamy čo sa týka stretnutí, akcií, možností získania kreditov a mnoho iného. Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂

 


 

 


DÁTUMY STRETNUTÍ NA TENTO ROK:

 


OTÁZKY A ODPOVEDE KU SKÚŠKAM

 

 

 


PODMIENKY K PRIJATIU SVIATOSTI BIRMOVANIA

1. Účasť na nedeľnej sv. omši, prikázaných sviatkoch a birmovaneckej sv. omši.

2. Mesačná sv. spoveď v určenom čase.

3. Účasť na birmovaneckých stretnutiach  (je povolená len jedna neúčasť na stretnutí, okrem vážneho dôvodu, napr. choroby – ospravedlnená zo strany rodiča).

4. Úspešné zvládnutie birmovaneckej skúšky.

5. Získanie stanoveného počtu kreditov (100).

6. Odporúčanie katechétu.

 


ČASY NEDEĽNÝCH SV. OMŠÍ:

Kostol sv. Cyrila a Metoda:    7,00   9,00   11,00

Konkatedrála:                           6,30   8,00   9,30   11.00   18,30

Kostol sv. Egídia:                     6,00   17,00