NIEKOĽKO DÔLEŽITÝCH DÁTUMOV

11. 5. 2021 o 17.00h – stretnutie rodičov birmovancov v konkatedrále (potrebné doniesť 20€ na výdavky spojené so samotnou slávnosťou)

14. 5. 2021 – skúšky v pastoračnom centre (otázky a odpovede nájdete na odkaze nižšie, odpovedá sa zo všetkých 50-tich otázok), pôjde sa postupne podľa skupín:

  • 14.30 – 15.15 skupinky 16 a 17
  • 15.15 – 16.00 skupinky 18 a 19
  • od 16.00 skupinky 20 a 21

19. 5. 2021 od 16.30 – sviatosť zmierenia v konkatedrále pre birmovancov a ich rodičov zo skupiniek 16 – 18

20. 5. 2021 od 16.30 – sviatosť zmierenia v konkatedrále pre birmovancov a ich rodičov zo skupiniek 19 – 21

21. 5. 2021 o 17.00h – nácvik birmovancov na birmovku v konkatedrále

23. 5. 2021 o 10.00h – sviatosť birmovania v konkatedrále