PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA 2019/2020

PIATKOVÉ STRETNUTIE /13. marca/ JE ZRUŠENÉ.

Dátumy stretnutí na tento rok:

25.10.2019  /   8.11.2019  /   29.11.2019  /   10.1.2020  /   14.2.2020  /   28.2.2020  /   13.3.2020  /   20.3.2020  /   17.4.2020  /   8.5.2020  /   23.5.2020 (Mariánska hora v Levoči)


PDF S OTÁZKAMI A ODPOVEĎAMI KU SKÚŠKAM NÁJDEŠ NA TOMTO LINKU


PODMIENKY K PRIJATIU SVIATOSTI BIRMOVANIA

1. Účasť na nedeľnej sv. omši, prikázaných sviatkoch a birmovaneckej sv. omši.

2. Mesačná sv. spoveď v určenom čase.

3. Účasť na birmovaneckých stretnutiach  (je povolená len jedna neúčasť na stretnutí, okrem vážneho dôvodu, napr. choroby – ospravedlnená zo strany rodiča).

4. Úspešné zvládnutie birmovaneckej skúšky.

5. Získanie stanoveného počtu kreditov (100).

6. Odporúčanie katechétu.


ČASY NEDEĽNÝCH SV. OMŠÍ:

Kostol sv. Cyrila a Metoda:    7,00   9,00   11,00

Konkatedrála:                           6,30   8,00   9,30   11.00   18,30

Kostol sv. Egídia:                     6,00   17,00