Pár info ohľadom blížiacej sa birmovky.

  1. Vo štvrtok 30.5. budete mať skúšky v pastoračnom centre. O 15:30 začínajú skupiny: 14,15,16, a o 16:00 skupiny: 17,18,19.
  2. Vo štvrtok 6.6. budeme mať spoločnú adoráciu v Kostole sv. Egídia o 19:00. 🙏
  3. V piatok 7.6. budeme spovedať v konkatedrále od 14:00 do 16:00. 😭😁Ten istý deň bude v konkatedrále aj nácvik na birmovku o 16:30.
  4. Viacerí ste nám ešte nenahlásili birmovné meno! Tu ho vyplníte: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5O1HgHDVDfqARWsWt6WBSC_MG8Ok5azi-RtBVqst3S67aMw/viewform?fbclid=IwAR0i0UE4B6ZbHxak_EtAqQkGim0aIrWLvstYgz_YRTay-a_m5PhvkPo1mRE
  5. Meno krstného rodiča. Doplnte čím skôr na farský email: kancelaria@rkcpoprad.sk
  6. A posledný bod: účasť týchto akcií je povinná! 😁
Vďaka a vidíme sa na skúškach 😎

Milí birmovanci, pridajte sa, prosím, do facebookovej skupiny tej farnosti, v ktorej navštevujete prípravu na birmovku. V skupine nájdete vždy aktuálne informácie a oznamy čo sa týka stretnutí, akcií, možností získania kreditov a mnoho iného. Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂DÁTUMY STRETNUTÍ NA TENTO ROK:


OTÁZKY A ODPOVEDE KU SKÚŠKAM


PODMIENKY K PRIJATIU SVIATOSTI BIRMOVANIA

1. Účasť na nedeľnej sv. omši, prikázaných sviatkoch a birmovaneckej sv. omši.

2. Mesačná sv. spoveď v určenom čase.

3. Účasť na birmovaneckých stretnutiach  (je povolená len jedna neúčasť na stretnutí, okrem vážneho dôvodu, napr. choroby – ospravedlnená zo strany rodiča).

4. Úspešné zvládnutie birmovaneckej skúšky.

5. Získanie stanoveného počtu kreditov (100).

6. Odporúčanie katechétu.


ČASY NEDEĽNÝCH SV. OMŠÍ:

Kostol sv. Cyrila a Metoda:    7,00   9,00   11,00

Konkatedrála:                           6,30   8,00   9,30   11.00   18,30

Kostol sv. Egídia:                     6,00   17,00