KALENDÁR AKCIÍ

 


M Á J    2 0 1 9


27. - 31. 5. 2019 - BIELY TÝŽDEŇ pre prvoprijímajúce deti v konkatedrále

17.45h - májová pobožnosť

18.00h - svätá omša a po nej vždy iný krátky program pre deti

VO ŠTVRTOK - prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána bude sv. omša o 18.30h


J Ú N   2 0 1 9


2. 6. 2019 - Deň rodiny

11.00h - sv. omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda

12.00h - začiatok programu pri Kostole sv. Cyrila a Metoda

8. 6. 2019 - Vigília Zoslania Ducha Svätého

19.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

9. 6. 2019 - SVIATOSŤ BIRMOVANIA

10.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

13. 6. 2019 - Svätá omša a modlitby za oslobodenie od závislostí

19.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie (ruženec 18.15 hod.; adorácia po sv. omši)

30. 6. 2019 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 

 


O K T Ó B E R   2 0 1 9


1. 10. 2019 - Organový koncert

16.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie