KALENDÁR AKCIÍ

MÁJ 2021

18. 5. 2021 o 17.00h - stretnutie rodičov s p. dekanom a p. kaplánom v konkatedrále ohľadom 1. sv. prijímania

19. a 20. 5. 2021 od 16.30 - sviatosť zmierenia pre birmovancov a ich rodičov v konkatedrále

21. 5. 2021 o 17.00h - nácvik birmovancov na birmovku v konkatedrále

23. 5. 2021 o 10.00h - Sviatosť birmovania (konkatedrála)

 

JÚN 2021

27. 6. 2021 - Prvé sväté prijímanie