KALENDÁR AKCIÍ

 

VŠETKY PLÁNOVANÉ AKCIE SÚ AŽ DO ODVOLANIA

ZRUŠENÉ

 

 


A P R Í L      2 0 2 0


17. 4. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

19. 4. 2020 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

19. 4. 2020 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00 - konkatedrála

20. 4. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

24. - 26. 4. 2020 - Snúbenecký kurz

pastoračné centrum

25. 4. 2020 - 9. celoslovenské modlitbové stretnutie podľa posolstiev Panny Márie

od 13.00h v konkatedrále

 


M Á J      2 0 2 0


3. 5. 2020 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

8. 5. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

17. 5. 2020 - Lectio Divina

17.00 - pastoračné centrum

18. 5. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

23. 5. 2020 - Stretnutie birmovancov (Mariánska hora v Levoči)

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

28. 5. 2020 - Diecézna škola viery

15.45h - konkatedrála

 

 


J Ú N      2 0 2 0


5. - 7. 6. 2020 - Snúbenecký kurz

pastoračné centrum

15. 6. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

21. 6. 2020 - Lectio Divina

17.00 - pastoračné centrum