KALENDÁR AKCIÍ

 


N O V E M B E R   2 0 1 9


18. 11. 2019 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

21. 11. 2019 - Diecézna škola viery

15.45h - konkatedrála

24. 11. 2019 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h - konkatedrála

29. 11. 2019 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

30. 11. 2019 - Modlitby za naše mesto

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

 


D E C E M B E R   2 0 1 9


8. 12. 2019 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

16. 12. 2019 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

28. 12. 2019 - Modlitby za naše mesto

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

 

 


J A N U Á R      2 0 2 0


10. 1. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

12. 1. 2020 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

16. 1. 2020 - Diecézna škola viery

15.45h - konkatedrála

20. 1. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

 

 


F E B R U Á R      2 0 2 0


9. 2. 2020 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

14. 2. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

14. - 16. 2. 2020 - Snúbenecký kurz

pastoračné centrum

17. 2. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

20. 2. 2020 - Diecézna škola viery

15.45h - konkatedrála

28. 2. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

 

 


M A R E C      2 0 2 0


13. 3. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

15. 3. 2020 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

16. 3. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

19. 3. 2020 - Diecézna škola viery

15.45h - konkatedrála

20. 3. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

27. - 29. 3. 2020 - Snúbenecký kurz

pastoračné centrum

 

 


A P R Í L      2 0 2 0


17. 4. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

19. 4. 2020 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

20. 4. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

24. - 26. 4. 2020 - Snúbenecký kurz

pastoračné centrum

 

 


M Á J      2 0 2 0


3. 5. 2020 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

8. 5. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

18. 5. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

23. 5. 2020 - Stretnutie birmovancov (Mariánska hora v Levoči)

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

28. 5. 2020 - Diecézna škola viery

15.45h - konkatedrála

 

 


J Ú N      2 0 2 0


5. - 7. 6. 2020 - Snúbenecký kurz

pastoračné centrum

15. 6. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)