KALENDÁR AKCIÍ

 


J A N U Á R      2 0 2 0


20. 1. 2020 - Rozprávanie p. kaplána Adama o svätosti podľa knihy Gaudete et exultate od sv. otca Františka

16.30h - pastoračné centrum

20. 1. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

25. 1. 2020 - Modlitby za naše mesto

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

26. 1. 2020 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h - konkatedrála

 

 


F E B R U Á R      2 0 2 0


9. 2. 2020 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

14. 2. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

14. - 16. 2. 2020 - Snúbenecký kurz

pastoračné centrum

17. 2. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

20. 2. 2020 - Diecézna škola viery

15.45h - konkatedrála

28. 2. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

 

 


M A R E C      2 0 2 0


13. 3. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

15. 3. 2020 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

16. 3. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

19. 3. 2020 - Diecézna škola viery

15.45h - konkatedrála

20. 3. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

27. - 29. 3. 2020 - Snúbenecký kurz

pastoračné centrum

 

 


A P R Í L      2 0 2 0


17. 4. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

19. 4. 2020 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

20. 4. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

24. - 26. 4. 2020 - Snúbenecký kurz

pastoračné centrum

 

 


M Á J      2 0 2 0


3. 5. 2020 - Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

14.00h - pastoračné centrum

8. 5. 2020 - Stretnutie birmovancov

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

18. 5. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)

23. 5. 2020 - Stretnutie birmovancov (Mariánska hora v Levoči)

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

28. 5. 2020 - Diecézna škola viery

15.45h - konkatedrála

 

 


J Ú N      2 0 2 0


5. - 7. 6. 2020 - Snúbenecký kurz

pastoračné centrum

15. 6. 2020 - Modlitby za oslobodenie

Kostol sv. Egídia (17.30 - sv. ruženec, 18.00 - sv. omša, adorácia po sv. omši)