KALENDÁR AKCIÍ

Eucharistická adorácia v konkatedrále
každý štvrtok
6.30h – 16.00h

Eucharistická adorácia v Kostole sv. Egídia
každú stredu – po večernej sv. omši o 18.00h do 19.15h

Lectio Divina
každý utorok17.30h v pastoračnom centre

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
každý deň o 15.45h v konkatedrále

17.6.2024 – Stretko miništrantov
17.00h – pastoračné centrum

22.6.2024 – Diplomový koncert nášho organistu Kristiána Mačáka
19.30h – konkatedrála

8.-12.7.2024 – Detský farský tábor NARNIA
viac informácií a prihláška v sakristii konkatedrály a Kostola sv. Cyrila a Metoda

13.-19.10.2024 – Púť do Medžugoria
Viac informácií nájdete po kliknutí na tento odkaz.

18.-20.10.2024 – Duchovná obnova komunity Rodina Boha Otca na tému “Iba Božie milosrdenstvo nás môže spasiť”
viac informácií nájdete na tomto plagáte