KALENDÁR AKCIÍ

30.3.2023 – prednáška na tému FINANCIE
18.00h – pastoračné centrum

13.4.2023 – Slovensko na kolenách
20.00h – konaktedrála

11.5.2023 – Slovensko na kolenách
20.00h – konaktedrála

20.5.2023 – SVIATOSŤ BIRMOVANIA
konkatedrála

28.5.2023 – SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA
konkadetrála

8.6.2023 – Slovensko na kolenách
20.00h – konaktedrála

13.7.2023 – Slovensko na kolenách
20.00h – konaktedrála

10.8.2023 – Slovensko na kolenách
20.00h – konaktedrála

7.9.2023 – Slovensko na kolenách
20.00h – konaktedrála

12.10.2023 – Slovensko na kolenách
20.00h – konaktedrála

9.11.2023 – Slovensko na kolenách
20.00h – konaktedrála

7.12.2023 – Slovensko na kolenách
20.00h – konaktedrála