KALENDÁR AKCIÍ

 


S E P T E M B E R     2 0 1 9


23. 9. 2019 - Stretnutie rodičov birmovancov

16.45h - konkatedrála

24. 9. 2019 - Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

16.45h - konkatedrála

29. 9. 2019 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h - konkatedrála

 


O K T Ó B E R   2 0 1 9


1. 10. 2019 - Organový koncert

16.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie