SV. OMŠE

KONKATEDRÁLA

  • * sv. omša o 11.00h je s príhovorom pre deti (okrem letných prázdnin)

KOSTOL SV. EGÍDIA

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA

OZNAMY

// Dnes je zbierka na rekonštrukciu kotolne konkatedrály. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

// V mesiaci jún sa v konkatedrále každý pracovný deň o 15:45 spoločne modlíme Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

// V pondelok (17.6.) o 17.00 bude v pastoračnom centre miništrantské stretnutie.

// V stredu (19.6.) po večernej sv. omši bude v Kostole sv. Egídia tichá adorácia. Zakončená bude eucharistickým požehnaním o 19:15.

// V piatok (21.6.) je v našej farnosti celodenná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť oltárna bude vystavená k poklone po rannej sv. omši. Zakončenie s eucharistickým požehnaním bude pred sv. omšou o 16.-tej.

// Srdečne vás pozývame na diplomový organový koncert nášho organistu Kristiána Mačáka. Koncert je záverom jeho päťročného vysokoškolského štúdia v odbore hra na organe. Tento koncert sa uskutoční v sobotu 22.6.2024 o 19:30 v konkatedrále.

// Farnosť Poprad a  Poprad-Juh organizujú tábor Narnia v dňoch 8.-12.7. 2024 v Starej Ľubovni pre deti vo veku 6-12 rokov. Na deti čaká bohatý zábavný aj duchovný program. Cena tábora je 120 eur, pre
súrodencov 100 eur. Návratka a ďalšie dokumenty nájdete v sakristii kostola. Ak by chcel niekto finančne podporiť tábor, budeme vďační. Taktiež prosíme o modlitby za požehnanie počasia aj celého tábora.

// Pozývame vás na púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v dňoch od 13. do 19. októbra 2024. Cena je 300€. Jeden autobus máme už naplnený, pre zvýšený záujem chceme objednať aj druhý autobus, ktorý však pôjde iba v prípade úplného naplnenia! Prihlásiť sa môžete v sakristii do konca júna, pri prihlásení je potrebné uhradiť aj sumu za púť.
V cene je 4x ubytovanie s polpenziou, cesta moderným klimatizovaným autobusom, povinný poplatok za tlmočenie. Ubytovanie je vzdialené 5 min. chôdze od kostola sv. Jakuba. V cene nie je zahrnuté poistenie. Súčasťou púte je večerný modlitbový program a sv. omša, výstup na Križevac, Podbrdo – miesto zjavenia, návšteva komunity Cenacolo, Svetlo Máriino a svedectvá: Patrick a Nancy, Goran Čurkovič. Minimálne 2 týždne pred termínom púte bude stretnutie, kde budú povedané ostatné podrobnejšie informácie.

// Manželské ohlášky vo farnosti Poprad:

DÁVID MODRIČ A MONIKA BOŽOŇOVÁ
Sobáš bude vo farnosti Poprad; Hlásené 2.6., 9.6., 16.6.2024

ADRIÁN VALIGURA A LÍVIA KURUCOVÁ
Sobáš bude vo farnosti Tvarožná; Hlásené 16.6., 23.6., 30.6.2024

SVIATOSŤ ZMIERENIA

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

* Poobede od 15.45h spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.
* Na prikázané sviatky sa nespovedá
!

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

* Ráno od 5.30h spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.
* Na prikázané sviatky sa nespovedá
!

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

V konkatedrále je každý štvrtok vystavená Sviatosť oltárna od 6.30h (po rannej svätej omši) až do svätej omše o 16.00h.
V Kostole sv. Egídia je tichá adorácia každú stredu po sv. omši o 18.00h – do 19.15h.
(okrem prikázaných sviatkov)

VYSIELANIE

Vysielame nedeľnú svätú omšu o 9.30h z konkatedrály cez náš FARSKÝ YOUTUBE KANÁL.

KANCELÁRIA

Otváracie hodiny a adresu farskej kancelárie nájdete na tejto stránke.