SV. OMŠE

KONKATEDRÁLA


* Sv. omša o 6.30 je v prvú nedeľu v mesiaci v latinčine.
** Sv. omša v nedeľu o 11.00 je (okrem letných prázdnin) pre deti.

KOSTOL SV. EGÍDIA

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA

OZNAMY

// Októbrové pobožnosti budú pred sv. omšou o 15:30.

// Večerné sv. omše o 18:00 budú od pondelka do štvrtka v Kostole sv. Egídia, v piatky budú v konkatedrále.

// Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme pred sv. omšou ráno od 5:30 a poobede od 15:45. Vo štvrtok aj doobeda od 10:00 do 12:00 a poobede vo štvrtok a v piatok od 15:00 hod.

// Pozývame vás na tichú adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, ktorá bude každý utorok po večernej sv. omši v Kostole sv. Egídia. Zakončená bude eucharistickým požehnaním o 19:15.

// V sobotu bude po rannej sv. omši fatimská pobožnosť.

// Pozývame vás zapojiť sa do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou menovaného spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského. V rámci duchovnej prípravy môžete vytvoriť duchovnú kyticu pre nášho nového diecézneho biskupa a odovzdať mu ju duchovne, alebo aj prostredníctvom informácie, ktorú pošlete na emailovú adresu podujatia@kapitula.sk. Duchovná kytica môže obsahovať rôzne modlitby a obety, ktoré denne prinášate. Deväť dní pred biskupskou vysviackou sa spojíme v modlitbe novény, ktorá bude zverejnená na webe a sociálnych sieťach Spišskej diecézy.

// Pozývame chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu organizovanú Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule od 24. do 26.11.2023 Viac informácii nájdete na webovej stránke kňazského seminára.

// Srdečne Vás pozývame do kina Tatran v nedeľu 8.10.2023 o 19:00, kedy bude premietanie filmu MATKA TEREZA A JA. Film zachytáva 12 rokov zo života známej rehoľnice a svätice Matky Terezy z Kalkaty. Cena vstupenky je 6€, pre dôchodcov a študentov je zľavnené vstupné 5€. Vstupenky je možné zakúpiť online alebo priamo v pokladni kina.

// Pápež Lev XIII. nariadil, aby sa na záver svätých omší modlila modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi o ochranu Katolíckej cirkvi. U nás sa túto modlitbu budeme spoločne modliť pri každej svätej omši po záverečnom požehnaní.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

* Poobede od 15.45 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.
*Na prikázané sviatky sa NESPOVEDÁ.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

* Ráno od 5.30 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.
*Na prikázané sviatky sa NESPOVEDÁ.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

Každý štvrtok je v konkatedrále vystavená Sviatosť oltárna od 6.30h (po rannej svätej omši) až do svätej omše o 16.00h.
V utorok je tichá adorácia v Kostole sv. Egídia po večernej sv. omši až do 19.15h.

VYSIELANIE

Vysielame nedeľnú svätú omšu o 9.30h z konkatedrály cez náš FARSKÝ YOUTUBE KANÁL.

KANCELÁRIA

Otváracie hodiny a adresu farskej kancelárie nájdete na tejto stránke.