2. DEŇ MISIÍ /25. 9. 2016/

Druhý deň svätých misií (25. septembra 2016) sa okrem sv. omší s misjnými príhovormi niesol v duchu stretnutia s mládežou a katechézy pre ženy.

IMG_7376

Stretnutie s mládežou sa uskutočnilo o 12:00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Spoločenstvo Rieka života pod vedením pátra Michala Zamkovského si pripravili pre mladých krátky evanjelizačný program, v ktorom zazneli piesne, pantomíma, svedectvá. “Poď za mnou, kráčaj so mnou.”, zaznelo ako výzva, ktorú ponúka Ježiš nie len mladíkovi z podobenstva, ale každému mladému v našom meste. “Stretnutie s Ježišom, jeho láska, nám berie strach z Boha, strach z ľudí a strach z budúcnosti.” Mladých tiež povzbudil:“Evanjeliovou radosťou je naplnené srdce a život tých, ktorí sa stretli s Ježišom. A stále sa s ním chcú stretávať.” 

Popoludňajší program pokračoval stretnutím pre ženy v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie o 15:00. Po úvodnej modlitbe korunky k Božiemu milosrdenstvu stretnutie následne pokračovalo katechézou. Páter Michal vyzdvihol dôležitosť žien v Cirkvi, ich nenahraditeľnú úlohu. “Ján Pavol II. raz povedal, že Cirkev svojím spôsobom spravujú ženy. Je tu pápež, my kňazi – ale nie v menšej miere Cirkev svojou intuíciou usmerňujú ženy.” Ako príklad uviedol niekoľko žien, ktoré ovplyvnili chod celej Cirkvi – sestru Faustínu, cez ktorú Boh žiadal, aby bola zavedená úcta k Božiemu milosrdenstvu, Máriu Margitu Alacoque, skrze ktorú bola ustanovená úcta k Božškému Srdcu Ježišovmu, sv. Katarínu Siensku, ktorá radila pápežovi v náročných časoch Cirkvi. Srdce ženy je kľúčové miesto, pretože ono ovplyvňuje v dobrom, ale aj v zlom to, akým smerom sa vydá rodina. Ženy a muži sú si rovnocenní, ale nie rovní. Jedine žena môže priviesť na svet dieťa. Páter Michal tiež povzbudil využiť tento čas misií na vykonanie dobrej svätej spovede. V závere nás zveril Panne Márii, “ktorá nám vždy dáva nádej a hovorí: “Neboj sa, ja som vždy pri tebe.” Chyťme sa jej ruky, tak ako pápež (sv. Ján Pavol II.)

IMG_7510

Mohlo by sa vám tiež páčiť: