KAPLNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V NEMOCNICI

Kaplnka Božieho Milosrdenstva sa nachádza na druhom poschodí popradskej nemocnice.

Sv. omše:

15.45h od pondelka do piatku

15.45h v nedeľu

Sv. spoveď:

– na oddeleniach vždy podľa potreby

– v kaplnke  pred sv. omšou

Pri vysluhovaní sviatosti zmierenia na oddeleniach sa podľa  potreby vysluhuje aj sviatosť  pomazania  chorých.

Tel. č. kňaza:
nemocničný mobil: 0904 355 904