Birmovanie

DSC_0815

“Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom”. (KKC 1285)

 

Príprava mládeže na sviatosť birmovania prebieha počas špeciálnych hodín náboženskej výchovy v rámci farskej katechézy mimo školy, ktoré vedú katechéti a tiež v rámci farnosti na stretnutiach s animátormi. K sviatosti birmovania môže pristúpiť každý žiak 9. ročníka, ktorý absolvoval náboženskú výchovu od prvého svätého prijímania.

INFORMÁCIE PRE BIRMOVANCOV NAŠEJ FARNOSTI NÁJDETE NA TEJTO STRÁNKE.