Miništranti

IMG_6492

… z prvého stretnutia miništrantov v roku 2016/2017

Dnes sa uskutočnilo prvé stretnutie miništrantov. Všetci sme boli zvedaví, aké bude. Nik nevedel, čo sa bude diať… až prišla 18-ta hodina a pod Kostol sv. Cyrila a Metoda sa začali zbiehať prví zvedaví miništranti… 🙂

Po prípravách pochutín sme stretnutie odštartovali menšou naháňačkou. Ako som neskôr zistil, bola to zvieracia naháňačka 😀 Všetci sme sa na úvod vyšantili a po chvíli “skľudnenia” sme si posadali do kruhu a spoločne sme sa pomodlili. Následne začal pán kaplán Matúš svojú katechézu na tému “Aký je náš vzťah s Bohom” a “Aká je naša úloha ako miništrantov”, v ktorej sme mali aj priestor na zamyslenie. Pán kaplán nás po nej vyzval, aby sme mu položili otázky, pričom sme si pochutnávali na skvelej horúcej čokoláde, ktorú pre nás nachystal miništrant Martin, za čo mu patrí obrovská vďaka 🙂 Otázky sa zmenili na spoločnú diskusiu a po chvíli sme mali za úlohu každý sa predstaviť, povedať, aké máme záľuby a čo radi jeme 😀

IMG_6450

Po predstavovaní sme si zahrali ešte dve hry a na záver sme sa pomodlili. Každý predniesol svoju prosbu alebo vďaku. Po novokňazskom požehnaní sme dojedli dobroty a spoločne sa pozreli na súboj titanov 😀 (Pán kaplán vyhral 😉 )

1

Na záver sa chcem poďakovať každému jednému, ktorý prišiel. Verím, že nik neľutoval a že nás bude pribúdať 🙂 A tu je aj výzva pre vás všetkých. Spoločne môžeme vytvoriť partiu, môžeme sa lepšie spoznať a zažiť spolu skvelý čas. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutia! 🙂

–  miništrant Tomáš  –


 

Miništranti sa stretávajú každú sobotu o 18,00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Stretnutie začína jednou alebo viacerými hrami 🙂 Po nich sa chlapci spoločne pomodlia modlitbu miništranta a nasleduje katechéza pána kaplána Matúša na rôzne témy, prípadne rôzne aktivity. Pre chlapcov sú vždy prichystané aj rôzne dobroty.

Na tieto stretnutia pozývame aj všetkých chlapcov, ktorí by chceli miništrovať.

Tešíme sa na vás! 🙂

IMG_1723


MODLITBA MINIŠTRANTA


Pane Ježišu, ďakujem ti, že si sa mi dal spoznať. Ďakujem, že môžem byť tak blízko teba a slúžiť pri tvojom oltári. Pomôž mi pochopiť, aké je to veľké vyznačenie. Daj, aby som sa vedel z toho tešiť a podľa toho vždy a všade sa správať, aby som nerobil hanbu tebe a tvojej Cirkvi.

Pomôž mi v živote obstáť. Je žalostné, ak sa miništrant odvráti od Boha. Preto ťa prosím, zachovaj vo mne vieru, keď sa mi bude dariť, aby som ti neprestal ďakovať. Zachovaj vo mne vieru, keď mi bude ťažko, aby som na teba nezanevrel.

Žehnaj ma po celý môj život, aby som poctivo pracoval nielen pre svoje dobro, ale aj pre dobro svojich bratov a sestier a na Božiu slávu. Žehnaj ma, aby som žil ľudsky dôstojný život, aby som bol nielen spravodlivý, ale aj dobroprajný, aby som ťa neustále chválil, aby som vydával svedectvo o tebe, aby som vytrval v dobrom až do smrti a aby som dosiahol večný život. Nebeská Matka, Panna Mária, prihováraj sa za mňa u svojho Syna. Svätý anjel strážca, vždy stoj pri mne a ochraňuj ma na každom kroku môjho života. Amen.

(Z knihy  Ježišov malý apoštol, Anton Tyrol a kol.)

 

 


F O T O G A L É R I A    Z O    S T R E T N U T Í

IMG_1680