Odpust sv. Egídia 2023

Sviatok sv. Egídia sme spoločne oslávili na popradskom námestí, ktoré nesie meno tohto opáta a pustovníka. Počasie neodradilo farníkov prísť na odpustovú svätú omšu a nechať sa povzbudiť Božím slovom do ďalších dní. Slávnostnú svätú omšu slúžil p. kaplán Dávid Sklarčík, ktorému ďakujeme za prijatie pozvania. Svätý Egídius, oroduj za nás!

Continue Reading

Pandémia koronavírusu 2020

V marci prepukla na celom svete pandémia koronavírusu, ktorá mala za následok zastavenie verejného života, teda aj verejných bohoslužieb a všetkých farských akcií a stretnutí. Veriaci mohli sväté omše sledovať len prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu. Jednotlivé farnosti však nezostali nečinné. U nás začali kňazi najprv vysielať modlitbu svätého ruženca z Kostola sv. Egídia každý večer o 20.00h. Postupne pribudli aj vysielania svätej omše. Vysielalo sa cez farský youtube kanál.

Continue Reading
1 2 3 6