OTVÁRACIE HODINY KANCELÁRIE

 


V prvopiatkovom týždni je kancelária otvorená podľa zverejneného rozpisu.

* Na prvý piatok v mesiaci, počas štátnych sviatkov a prikázaných sviatkov je kancelária zatvorená.


Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do piatku toho týždňa, v ktorom má byť dieťa pokrstené a je potrebné priniesť rodný list dieťaťa

Sobáš je potrebné nahlásiť šesť mesiacov dopredu

Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode s pohrebnými službami aspoň deň vopred

Pomazanie chorých vysluhujeme vždy podľa potreby, potrebné je kontaktovať tel. číslo 052/7780664

– Ostatné potvrdenia a povolenia vydávame každý deň počas úradných hodín


email: kancelaria@rkcpoprad.sk

tel.číslo: 052/7780664