Konferencia “Nech zostúpi oheň”

Počas víkendu od 23. – 25. 9. 2022 naša farnosť hosťovala katolíckych laických misionárov z Malajzie, Juda Antoina s manželkou Veronikou a dcérami Laviniou a Aliciou na konferencii “Nech zostúpi oheň”. Opierajúc sa o učenie a dokumenty Katolíckej cirkvi misionári ponúkali prítomným impulzy, ako pomocou Ducha Svätého čeliť situáciám, ktoré pred nás súčasný svet predkladá, a to zvlášť po pandémii.

Continue Reading

Prednáška dona Jozefa Luscoňa o Titusovi Zemanovi

Autor mnohých náboženských titulov a publikácií salezián don Jozef Luscoň navštívil vo štvrtok 22. februára popradskú farnosť. Prišiel nám bližšie porozprávať o blahoslavenom Titusovi Zemanovi, ktorého životopis premietol aj do knihy Titus, ideš!

Tento rodák z Oravy začal svoju návštevu večernou svätou omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Po nej pokračoval približne hodinovou prednáškou. Prostredníctvom množstva fotografií autenticky priblížil náročný život Titusa Zemana v začiatkoch 20. storočia. „Narodil sa vo Vajnoroch ako najstarší z desiatich detí v roku 1915,“začal svoje rozprávanie a postupne prítomným veriacim predstavil celý život blahoslaveného saleziána.

Continue Reading