Prednáška dona Jozefa Luscoňa o Titusovi Zemanovi

Autor mnohých náboženských titulov a publikácií salezián don Jozef Luscoň navštívil vo štvrtok 22. februára popradskú farnosť. Prišiel nám bližšie porozprávať o blahoslavenom Titusovi Zemanovi, ktorého životopis premietol aj do knihy Titus, ideš!

Tento rodák z Oravy začal svoju návštevu večernou svätou omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Po nej pokračoval približne hodinovou prednáškou. Prostredníctvom množstva fotografií autenticky priblížil náročný život Titusa Zemana v začiatkoch 20. storočia. „Narodil sa vo Vajnoroch ako najstarší z desiatich detí v roku 1915,“začal svoje rozprávanie a postupne prítomným veriacim predstavil celý život blahoslaveného saleziána.

Continue Reading

Prednáška o. Mateja Trizuliaka: „RozVEDENÍ k Bohu“ /20. 4. 2017/

„RozVEDENÍ k Bohu“. Takýto netradičný názov mala prednáška, ktorá odznela vo štvrtok 20. apríla v Kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh v Poprade. Túto náročnú tému prišiel priblížiť otec Matej Trizuliak, saletín, ktorý je známy svojou pastoráciou s rozvedenými. Na Slovensku organizuje spoločne so svojím tímom rovnomenné duchovné obnovy, ktoré sú zamerané pre ľudí, ktorých zasiahla udalosť rozvodu v ich životoch.

IMG_9016

Continue Reading

“Päť jazykov lásky” – prednáška o. Mareka Rojáka

 

Pod záštitou farnosti Poprad a Kníhkupectva Aletea sa vo štvrtok 23. 3. uskutočnila prednáška s názvom „Päť jazykov lásky“. Pozvanie prijal o. Marek Roják, duchovný správca arcidiecézneho centra mládeže v Prešove. „Potrebujeme hovoriť jazykom evanjelia, jazykom Ježiša Krista. A to je jazyk lásky“, povedal v úvode o. Marek. „Môžete si povedať, čo taký kňaz vie o láske? Ale aj ja žijem vzťah a pochádzam zo vzťahu.“

IMG_8751

Continue Reading