Jasličková pobožnosť

Na sviatok Božieho narodenia o 16.00 h vystúpili deti našej farnosti s divadlom o narodení Ježiša Krista. Jasličková pobožnosť obsahovala tradičné časti, ktoré nájdeme vo svätom Písme: zvestovanie anjela Gabriela Panne Márii, návšteva u Alžbety, zjavenie anjela v Jozefovom sne, cesta do Betlehema, radosť anjelov z narodenia Ježiša v jasličkách v Betleheme. Hlavná dejová línia bola zameraná na jednu betlehemskú ženu, Juditu, ktorá túžila po príchode Mesiáša, ale keď prišiel, nespoznala ho a matku s dieťaťom pod srdcom neprijala do svojho domu. Nebola pripravená na jeho príchod. Jej manžel Nátan, starý pastier, po zvestovaní anjela pastierom utekal za Juditou a oznámil jej radostnú zvesť. Spolu šli do maštaľky, kde sa spoločne s ďalšími pastiermi poklonili malému dieťaťu a pozvali ich do svojho domu. O dva roky do ich domu vstúpila vznešená návšteva – traja mudrci z Východu. Boh požehnal ešte raz Juditu a Nátana – bezdetnému páru po prijatí Božieho dieťaťa požehnal deti.

IMG_6696

Continue Reading

Adventné posolstvo žiakov CSŠ “Od srdca k srdcu” /18. 12. 2016/

 

Na štvrtú adventnú nedeľu si žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy pripravili adventné pásmo pod názvom “Od srdca k srdcu”. Program začal o 10:40h v Kostole sv. Cyrila a Metoda a po ňom nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú slúžil školský kaplán Florián Volf. Po svätej omši mali veriaci možnosť zakúpiť si pred kostolom výrobky žiakov školy.

DSC_0637

Continue Reading

3. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov /11. 12. 2016/

 

V druhú decembrovú nedeľu sme sa opäť stretli s deťmi, ktoré pristúpia v máji 2017 k 1. svätému prijímaniu. Na stretnutie prišlo 65 detí. V skupinkách sme si zopakovali, čo sme si zapamätali o blahoslavenej Laure z minulého stretnutia formou pracovného listu. Animátorka Lenka si pripravila prezentáciu o sv. Terézii z Lisieux, ktorú pre svoju jednoduchú lásku k Ježišovi nazývame aj sv. Terezka od Dieťaťa Ježiša. Terezka už ako 4,5 – ročná stratila milovanú mamičku a znášala jej smrť veľmi ťažko. Po čase veľkého smútku a bolestí si raz všimla, že sa na ňu usmiala socha Panny Márie a odvtedy jej zverovala všetky svoje starosti. Mala veľmi blízky vzťah k Ježišovi a z lásky k nemu prijímala veľké obete, aby čo najviac hriešnikov prijalo Ježiša a zmenili svoj život. Na záver stretnutia sme sa pomodlili desiatok ruženca a zahrali sa v skupinkách.

Popri detských stretkách prebiehalo vo vedľajšej miestosti už tradične aj stretnutie rodičov týchto detí s kaplánom Matúšom Knižackým, tentokrát na tému “modlitba”. Stretnutia sú pozvánkou pre rodičov stráviť nedeľné popoludnie s ďalšími rodičmi detí pri šálke kávy či čaju.

IMG_2221

Continue Reading

2. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov /13. 11. 2016/

 

13. novembra sa pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda konalo druhé „stretko“ pre deti, ktoré v máji prvýkrát prijmú Eucharistiu. Bol to nielen čas hier a zábavy, ale aj duchovnej formácie, keď deti mali možnosť opäť o trošku podrásť a urobiť malý krôčik bližšie k Bohu. Tentokrát im bol predstavený príbeh blahoslavenej Laury Vicuňovej, ktorej život bol jednou veľkou obetou, pretože sa dokázala vzdať vlastného života a ponúknuť ho Bohu za obrátenie svojej matky. Deti si našli ďalšiu kamarátku v nebi, s ktorou budú v tomto roku kráčať za Ježišom. Potešujúce je, že prišlo viac detí ako na prvé stretnutie. Aj účasť rodičov bola veľmi bohatá a počas príjemného posedenia pri čaji a koláčoch sa im prihovoril pán kaplán Matúš Knižacký. Ďalšie stretnutie pre deti je naplánované na 11. december. Tešíme sa na vás!

IMG_2109

Continue Reading

1. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov /16. 10. 2016/

Pán Ježiš miluje deti a túži po vzťahu s nimi, a práve preto sa v našej farnosti začali pravidelné stretnutia pre deti, ktoré sa v školách pripravujú na prvé sväté prijímanie. Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo 16. októbra 2016 za účasti 56 detí. Tieto stretnutia budú bývať raz mesačne v nedeľu popoludní a budú zamerané na spoznávanie životov vybraných svätcov, čo môže byť pre deti veľkým povzbudením a motiváciou byť lepšími. Nebudú chýbať ani hry, zaujímavé aktivity, súťaže a rôzne prekvapenia. Tím animátorov sa im bude po celý rok venovať a pomáhať im pripraviť sa na prvé prijatie Ježiša v Eucharistii. Tieto stretnutia sú výzvou aj pre rodičov, ktorým sa bude súbežne v tom isto čase venovať p. kaplán Matúš Knižacký.

Milé deti, tešíme sa na vás 🙂

IMG_20161016_155643

Continue Reading

4. DEŇ MISIÍ /27. 9. 2016/

 

BOH NECHCE SMRŤ HRIEŠNIKA, ALE VEČNÝ ŽIVOT

Sväté misie pokračovali v Poprade aj v utorok 27. októbra. Celý deň sa niesol na tému „Spoveď, smrť a súd“. Ranný program začal sv. omšou s misijnými kázňami v obidvoch farských kostoloch – v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a v Kostole sv. Cyrila a Metoda.

Pozri, ako mení ma Ježiš

Počas popoludňajšej sv. omše pre deti sa páter Michal Zamkovský prihovoril rodičom. Vo svojej homílii sa venoval mýtnikovi Zachejovi, ktorý napriek svojmu bohatstvu nebol šťastný. Keď sa dozvedel, že Ježiš prechádza Jerichom, zatúžil ho vidieť a vyškriabal sa na strom. Nestaral sa o to, čo povedia ostatní. Jednoducho chcel vidieť Ježiša. „A čo Ježiš? Všimol si? Áno. Pozeral sa tam, kde je Zachej. Myslíte, že Boh pozná vaše mená? Áno, Boh vás pozná po mene. Ježiš vedel, čo sa deje v Zachejovom srdci“. Ježiš prišiel aj tu do Popradu, aby hľadal tých, čo sú najviac stratení. „Za nich sa modlíme, preto sme tu.“ V závere svojej homílie otec Zamkovský uviedol, že zmena každého ľudského srdca je možná, pretože toto je čas, kedy Ježiš prechádza naším mestom.

IMG_7647

Continue Reading