6. stretnutie prvoprijímajúcich detí

Aj marcové stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začalo pobožnosťou krížovej cesty. O tretej popoludní sme sa už presunuli do priestorov pod kostolom a začali v poradí už 6. stretnutie. Pre deti bola prichystaná aktivita o chlebe – každá skupinka mala nakresliť určitú časť procesu, pri ktorom vzniká chlieb – jedna skupina kreslila sadenie zrna a žatvu, ďalší mletie múky či samotné pečenie chleba. Pri scénke, do ktorej sa zapojili aj deti, sme si ukázali, ako sa aj v chudobe dá s chlebom podeliť a následne sme sa v skupinkách rozprávali o tom, kedy sme aj my boli chlebom pre druhých. S chlebíkom sme sa podelili aj naozaj – pri scénke sme použili čerstvo upečený chlieb, ktorý sme si potom medzi seba rozdelili 🙂

Pre rodičov bola tentokrát prichystaná prednáška na tému “5 jazykov lásky pre deti”, ktorú si pripravila psychologička Simona Babiková. Po nej sa rodičom prihovoril a predstavil aj nový kaplán Ján Mahút.

Continue Reading

5. stretnutie prvoprijímajúcich detí

 

Piate stretnutie prvoprijímajúcich detí sa začalo netradične. Keďže sme vstúpili do pôstneho obdobia, začali sme pobožnosťou krížovej cesty v Kostole sv. Cyrila a Metoda už o 14.30h. Modlili sa ju rodičia za svoje deti. O tretej sa už začalo tradičné stretnutie rodičov s kňazom, tentokrát na tému “Nezastupiteľná úloha rodiča pri kresťanskej výchove detí”. Deti sa vo vedľajšej miestosti rozdelili do skupín a s animátormi v skupinkách najprv kreslili kríž, klince a iné symboly umučenia Pána Ježiša, ku ktorým majú za úlohu vpísať si počas Pôstu dobré skutky a modlitby, ktoré vykonali. Nasledovala prednáška s prezentáciou, tentokrát o sv. Dominikovi Sáviovi, ktorý je pre deti veľkým príkladom poslušnosti, obetavosti a lásky k Pánu Ježišovi v Eucharistii.

Continue Reading

1. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

 

15. októbra sme začali stretnutia pre deti, ktoré v tomto školskom roku pristúpia k prvému svätému prijímaniu, a ich rodičov. Na začiatku sme sa s deťmi spoločne zahrali hry ako Evolúcia alebo Domčeky. Neskôr sme deti rozdelili do skupín a každej skupinke priradili animátora. V skupinách sme sa potom navzájom predstavili a znova chvíľku zahrali.

IMG_8185

Continue Reading

Prvopiatkové sväté omše pre deti

 

Prvopiatkové sväté omše v Kostole sv. Cyrila a Metoda budú počas tohto školského roku patriť deťom. Prvý piatok 6. októbra sme začali modlitbou posvätného ruženca o 18.00h, po ktorej nasledovala animovaná svätá omša za účastí detí. Pán kaplán v homílii deťom porozprával o úcte k Božskému srdcu a vysvetlil pobožnosť prvých piatkov. Deti si po svätej omši mohli vyzdvihnúť farebné brožúrky, do ktorých si počas roka môžu značiť účasť na prvých piatkoch – sviatosť zmierenia a účasť na svätej omši.

Srdečne pozývame všetky deti – aj tie, ktorým sa v októbri nepodarilo prísť – na ďalšiu prvopiatkovú svätú omšu, ktorá bude 3. novembra 🙂

IMG_2405

Continue Reading