4. DEŇ MISIÍ /27. 9. 2016/

 

BOH NECHCE SMRŤ HRIEŠNIKA, ALE VEČNÝ ŽIVOT

Sväté misie pokračovali v Poprade aj v utorok 27. októbra. Celý deň sa niesol na tému „Spoveď, smrť a súd“. Ranný program začal sv. omšou s misijnými kázňami v obidvoch farských kostoloch – v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a v Kostole sv. Cyrila a Metoda.

Pozri, ako mení ma Ježiš

Počas popoludňajšej sv. omše pre deti sa páter Michal Zamkovský prihovoril rodičom. Vo svojej homílii sa venoval mýtnikovi Zachejovi, ktorý napriek svojmu bohatstvu nebol šťastný. Keď sa dozvedel, že Ježiš prechádza Jerichom, zatúžil ho vidieť a vyškriabal sa na strom. Nestaral sa o to, čo povedia ostatní. Jednoducho chcel vidieť Ježiša. „A čo Ježiš? Všimol si? Áno. Pozeral sa tam, kde je Zachej. Myslíte, že Boh pozná vaše mená? Áno, Boh vás pozná po mene. Ježiš vedel, čo sa deje v Zachejovom srdci“. Ježiš prišiel aj tu do Popradu, aby hľadal tých, čo sú najviac stratení. „Za nich sa modlíme, preto sme tu.“ V závere svojej homílie otec Zamkovský uviedol, že zmena každého ľudského srdca je možná, pretože toto je čas, kedy Ježiš prechádza naším mestom.

IMG_7647

 

Podstatou Boha je láska

Večerné sv. omše sa taktiež venovali téme smrti a spravodlivosti. Slovami „Bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny“, začal svoj príhovor redemptorista páter Martin Zanovit. Počas svojej kázne uvažoval nad smrťou, ktorá je najrozhodujúcejším okamihom v živote človeka. Popri milosrdenstve sa zmienil aj o Božej spravodlivosti: „Tam, kde bolo bezprávie, Boh zjedná právo, my preto nesúďme jeden druhého, lebo raz bude súdiť Pán“. Zároveň však prítomných povzbudil, že „Boh nechce smrť hriešnika, ale večný život. Spása je darom, každý dar však vieme prijať, ale aj odmietnuť.“ Myšlienky nad smrťou, večným súdom, spravodlivosťou a odpustením otec Zanovit ukončil povzbudením: „Chcem ti povedať drahý brat, drahá sestra, nech by sa stalo čokoľvek, vstaň, neboj sa urobiť ten krôčik… Nikto nie je pre Otca Nebeského stratený.“

 

 

Vyvyšujem Teba Pane

Po slávení sv. omší v obidvoch kostoloch nasledovala projekcia z filmu o Ježišovom živote. Misionári vybrali životný úsek od Ježišovej smrti až po jeho zmŕtvychvstanie. V závere filmu odznela modlitba odovzdania života do rúk Nebeského Otca. Po prezretí ukážky nasledoval krátky príhovor otca Zamkovského, ktorým povzbudil prítomných veriacich. Hneď po tom nasledovala spoločná modlitba chvál, počas ktorej veriaci chválili a vyvyšovali Nebeského Otca nad svojím životom.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: