Jasličková pobožnosť 2018

V našej farnosti si pred Vianocami deti poctivo nacvičovali jasličkovú pobožnosť, s ktorou vystúpili na sviatok Božieho narodenia v konkatedrále. Bol to príbeh dvoch pastierikov, Maťka a Kubka, ktorí sa vydali hľadať novonarodeného Ježiška. Počas cesty stretli rôzne postavičky – hladného vĺčka, zajačika, strýca Milana či anjelika so zlomeným krídlom, ktorým sa rozhodli pomôcť aj napriek tomu, že nie vždy sa im chcelo a mali naponáhlo. Nakoniec sa im ich ochota a štedrosť oplatila.

Continue Reading

Vianoce 2017

 

Aj počas týchto Vianoc patrilo medzi vianočné podujatia v našej farnosti už tradične vystúpenie detí v jasličkovej pobožnosti, koleda Dobrej noviny, ale aj vystúpenie betlehemcov pred polnočnou sv. omšou.

Continue Reading

Birmovanci rozdávali mikulášske balíčky starým a chorým

„Láska rozdávaním rastie“

V sobotu 9. 12. sa vyše 80 mladých ľudí zapojených do programu prípravy na birmovku zúčastnilo dobrovoľníckej akcie „Rozdávanie mikulášskych balíčkov.“ Spolu so svojimi animátormi navštívili viac ako 80 starších ľudí, ku ktorým chodia naši kňazi každý prvý piatok
v mesiaci so svätým prijímaním. Aj napriek zasneženému počasiu si naši birmovanci tento deň vychutnali. Mali možnosť obdarovať starkých balíčkom, ktorý si sami pripravili, a podeliť sa so svojím úsmevom, mladosťou a radosťou zo života s tými, ktorí sú už odkázaní na pomoc svojich blízkych. Pre všetkých to bol veľmi silný zážitok, na ktorý budú dlho pamätať.

Birmovanci, ďakujeme vám za vaše nadšenie a radosť.

24909564_10214914582396381_9125021947586231177_n

Continue Reading

Koleda Dobrej noviny

 

Koledníci Dobrej noviny vystúpili po sv. omšiach v Kostole sv. Cyrila a Metoda (25.12.) a v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie (26.12.) v Poprade. Tento rok boli koledníci oblečení v tradičných krojoch a postavy z Betlehema v kostýmoch. Kolednícky program obsahoval vinše, koledy, ale aj modlitbu detí za rodiny, farnosť, vlasť a národy celej zeme.

Výťažok zo zbierky poputuje na vzdelávanie detí do Etiópie. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli na Dobrú novinu, ale aj koledníkom. Hoci boli prázdniny, vstávali o šiestej, aby poslúžili deťom v Afrike.

IMG_3689

Continue Reading

Jasličková pobožnosť

Na sviatok Božieho narodenia o 16.00 h vystúpili deti našej farnosti s divadlom o narodení Ježiša Krista. Jasličková pobožnosť obsahovala tradičné časti, ktoré nájdeme vo svätom Písme: zvestovanie anjela Gabriela Panne Márii, návšteva u Alžbety, zjavenie anjela v Jozefovom sne, cesta do Betlehema, radosť anjelov z narodenia Ježiša v jasličkách v Betleheme. Hlavná dejová línia bola zameraná na jednu betlehemskú ženu, Juditu, ktorá túžila po príchode Mesiáša, ale keď prišiel, nespoznala ho a matku s dieťaťom pod srdcom neprijala do svojho domu. Nebola pripravená na jeho príchod. Jej manžel Nátan, starý pastier, po zvestovaní anjela pastierom utekal za Juditou a oznámil jej radostnú zvesť. Spolu šli do maštaľky, kde sa spoločne s ďalšími pastiermi poklonili malému dieťaťu a pozvali ich do svojho domu. O dva roky do ich domu vstúpila vznešená návšteva – traja mudrci z Východu. Boh požehnal ešte raz Juditu a Nátana – bezdetnému páru po prijatí Božieho dieťaťa požehnal deti.

IMG_6696

Continue Reading

Adventné posolstvo žiakov CSŠ “Od srdca k srdcu” /18. 12. 2016/

 

Na štvrtú adventnú nedeľu si žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy pripravili adventné pásmo pod názvom “Od srdca k srdcu”. Program začal o 10:40h v Kostole sv. Cyrila a Metoda a po ňom nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú slúžil školský kaplán Florián Volf. Po svätej omši mali veriaci možnosť zakúpiť si pred kostolom výrobky žiakov školy.

DSC_0637

Continue Reading