Ocenenie pre p. kostolníka Bujňáka

Po slávnostnej svätej omši o 10.00h na Božie narodenie odovzdal p. dekan Ondrej Borsík ocenenie za dlhoročnú službu farnosti p. kostolníkovi Jozefovi Bujňákovi, ktorý už 35 rokov slúži v našej konkatedrále. Ide o ocenenie rytiera Rádu sv. Gregora Veľkého, ktoré mu udelil Svätý otec František. Zo srdca mu za jeho službu ďakujeme a vyprosujeme mnoho Božích milostí do ďalšej služby.

Continue Reading

Jasličková pobožnosť 2018

V našej farnosti si pred Vianocami deti poctivo nacvičovali jasličkovú pobožnosť, s ktorou vystúpili na sviatok Božieho narodenia v konkatedrále. Bol to príbeh dvoch pastierikov, Maťka a Kubka, ktorí sa vydali hľadať novonarodeného Ježiška. Počas cesty stretli rôzne postavičky – hladného vĺčka, zajačika, strýca Milana či anjelika so zlomeným krídlom, ktorým sa rozhodli pomôcť aj napriek tomu, že nie vždy sa im chcelo a mali naponáhlo. Nakoniec sa im ich ochota a štedrosť oplatila.

Continue Reading

Vianoce 2017

 

Aj počas týchto Vianoc patrilo medzi vianočné podujatia v našej farnosti už tradične vystúpenie detí v jasličkovej pobožnosti, koleda Dobrej noviny, ale aj vystúpenie betlehemcov pred polnočnou sv. omšou.

Continue Reading