Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

 

Počas posledného májového víkendu, 27. – 28. mája, sa v našej farnosti konalo prvé sväté prijímanie. “Vezmi si, vezmi, moje plány aj sny, cestou v mojom živote si Ty” – konkatedrálou sa ozýval spev prvoprijímajúcich detí, ktoré spievali s rozžiarenými tvárami a čistými a úprimnými srdiečkami. Hovorí sa, že dieťa vždy povie to, čo cíti a je úprimné. Iste tomu bolo tak aj počas troch svätých omší, počas ktorých 277 detí našej farnosti prvýkrát prijalo Eucharistiu.

IMG_3633

Continue Reading

5. Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

Na februárovom stretku sa prvoprijímajúce deti zoznámili so svätou Bernadetou Soubirous. Bernadeta sa odmalička vyznačovala vrúcnou zbožnosťou. Bola často chorľavá, pretože žili vo veľmi skromných podmienkach. Boli veľmi chudobní. Vo veku 14 rokov sa jej zjavila Panna Mária s ružencom v ruke a prosila ju, aby sa modlila za hriešnikov a robila pokánie. Panna Mária sa jej zjavila celkom 17-krát. Pri zjavení 25. februára 1858 jej Panna Mária povedala, aby na mieste zjavení začala kopať. Ako kopala, vytryskol prameň vody, ktorý neustále rástol. Neskôr ľudia zistili, že má zázračné účinky na liečenie chorých a chromých.

IMG_6061

Continue Reading

3. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov /11. 12. 2016/

 

V druhú decembrovú nedeľu sme sa opäť stretli s deťmi, ktoré pristúpia v máji 2017 k 1. svätému prijímaniu. Na stretnutie prišlo 65 detí. V skupinkách sme si zopakovali, čo sme si zapamätali o blahoslavenej Laure z minulého stretnutia formou pracovného listu. Animátorka Lenka si pripravila prezentáciu o sv. Terézii z Lisieux, ktorú pre svoju jednoduchú lásku k Ježišovi nazývame aj sv. Terezka od Dieťaťa Ježiša. Terezka už ako 4,5 – ročná stratila milovanú mamičku a znášala jej smrť veľmi ťažko. Po čase veľkého smútku a bolestí si raz všimla, že sa na ňu usmiala socha Panny Márie a odvtedy jej zverovala všetky svoje starosti. Mala veľmi blízky vzťah k Ježišovi a z lásky k nemu prijímala veľké obete, aby čo najviac hriešnikov prijalo Ježiša a zmenili svoj život. Na záver stretnutia sme sa pomodlili desiatok ruženca a zahrali sa v skupinkách.

Popri detských stretkách prebiehalo vo vedľajšej miestosti už tradične aj stretnutie rodičov týchto detí s kaplánom Matúšom Knižackým, tentokrát na tému “modlitba”. Stretnutia sú pozvánkou pre rodičov stráviť nedeľné popoludnie s ďalšími rodičmi detí pri šálke kávy či čaju.

IMG_2221

Continue Reading