3. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov /11. 12. 2016/

 

V druhú decembrovú nedeľu sme sa opäť stretli s deťmi, ktoré pristúpia v máji 2017 k 1. svätému prijímaniu. Na stretnutie prišlo 65 detí. V skupinkách sme si zopakovali, čo sme si zapamätali o blahoslavenej Laure z minulého stretnutia formou pracovného listu. Animátorka Lenka si pripravila prezentáciu o sv. Terézii z Lisieux, ktorú pre svoju jednoduchú lásku k Ježišovi nazývame aj sv. Terezka od Dieťaťa Ježiša. Terezka už ako 4,5 – ročná stratila milovanú mamičku a znášala jej smrť veľmi ťažko. Po čase veľkého smútku a bolestí si raz všimla, že sa na ňu usmiala socha Panny Márie a odvtedy jej zverovala všetky svoje starosti. Mala veľmi blízky vzťah k Ježišovi a z lásky k nemu prijímala veľké obete, aby čo najviac hriešnikov prijalo Ježiša a zmenili svoj život. Na záver stretnutia sme sa pomodlili desiatok ruženca a zahrali sa v skupinkách.

Popri detských stretkách prebiehalo vo vedľajšej miestosti už tradične aj stretnutie rodičov týchto detí s kaplánom Matúšom Knižackým, tentokrát na tému “modlitba”. Stretnutia sú pozvánkou pre rodičov stráviť nedeľné popoludnie s ďalšími rodičmi detí pri šálke kávy či čaju.

IMG_2221

Mohlo by sa vám tiež páčiť: