Jasličková pobožnosť

Na sviatok Božieho narodenia o 16.00 h vystúpili deti našej farnosti s divadlom o narodení Ježiša Krista. Jasličková pobožnosť obsahovala tradičné časti, ktoré nájdeme vo svätom Písme: zvestovanie anjela Gabriela Panne Márii, návšteva u Alžbety, zjavenie anjela v Jozefovom sne, cesta do Betlehema, radosť anjelov z narodenia Ježiša v jasličkách v Betleheme. Hlavná dejová línia bola zameraná na jednu betlehemskú ženu, Juditu, ktorá túžila po príchode Mesiáša, ale keď prišiel, nespoznala ho a matku s dieťaťom pod srdcom neprijala do svojho domu. Nebola pripravená na jeho príchod. Jej manžel Nátan, starý pastier, po zvestovaní anjela pastierom utekal za Juditou a oznámil jej radostnú zvesť. Spolu šli do maštaľky, kde sa spoločne s ďalšími pastiermi poklonili malému dieťaťu a pozvali ich do svojho domu. O dva roky do ich domu vstúpila vznešená návšteva – traja mudrci z Východu. Boh požehnal ešte raz Juditu a Nátana – bezdetnému páru po prijatí Božieho dieťaťa požehnal deti.

IMG_6696

Veľmi pekne sa chceme poďakovať všetkým účinkujúcim – deťom a mladým našej farnosti, p. Petrovi Vojtechovi za hudobné sprevádzanie, p. Márii Jannovej za kulisy a kostýmy, Dávidovi Šablaturovi za ozvučenie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: