Detský letný tábor

Detský kresťanský letný tábor sa uskutočnil v dňoch 15.-19.8.2016 na fare v Liptovských Revúciach. V tábore boli najmä deti z farnosti Poprad, ale aj deti z farnosti Lechnica, Lendak a aj deti z detského domova v Košiciach. Na deti čakal bohatý duchovný, ale aj športový a zábavný program.

IMG_0278

Continue Reading

Deň rodiny /5.6.2016/

 

Rodina je miestom lásky, bezpečia a odovzdávania základných ľudských hodnôt. Má nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti a vo výchove nových generácií. Preto sa vo viacerých mestách na Slovensku slávil Deň rodiny. V Poprade sme ho spoločne oslávili 5. júna 2016. Zjednotili sme sa v myšlienke Aby deti otca mali, aby mali mamu… a pripravili sme spolu krásne podujatie, na príprave ktorého sa podieľali Rímskokatolícka farnosť Poprad, Cirkevná spojená škola v Poprade a Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej spojenej škole v Poprade.

DSC_0173

Continue Reading

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti /28.-29.5.2016/

 

28. – 29. máj patrili v našej farnosti deťom. Boli to dni, keď po ročnej príprave v škole a po absolvovaní niekoľkých „stretiek“, ktoré boli zamerané na spoznávanie životov svätcov, prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia a sv. prijímaniu a prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Spolu tak prijalo sviatosť Eucharistie 248 detí. Veríme, že ich vzťah s Ježišom nevychladne, že budú aj naďalej prichádzať k prameňu života, čerpať posilu do svojich životov a dozrievať tak vo viere i v pravých kresťanských hodnotách.

17

 

Continue Reading

1. STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ /6.3.2016/

 

Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí ako príprava na 1. sväté prijímanie sa konala 6. marca 2016 o 15,00hod pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Preberali sme tému “život a poslanie sv. Dominika Sávia”, hovorili sme tiež o hodnote eucharistie v živote sv. Dominika. Na stretnutie prišlo cca 100 detí, ktoré sme zadelili do ôsmich skupiniek, ktorým velili animátori. Každá skupinka si vytvorila vlastný názov a vlastný erb, ktorý si namaľovali na výkres. S deťmi sme sa aj zahrali 🙂

Continue Reading