Prednáška o. Juraja Pigulu: “AKO BYŤ MILOSRDNÝ A NEZBLÁZNIŤ SA?” /3. 11. 2016/

 

 

Vo štvrtok 3. novembra zavítal do Rímskokatolíckej farnosti Poprad augustinián z Košíc, otec Juraj Pigula. Išlo už o druhú prednášku z cyklu prednášok, ktoré spoločne organizuje Rímskokatolícka farnosť Poprad a kníhkupectvo Aletea.

IMG_0311

Boh nás hľadá

Stretnutie s otcom Jurajom začalo spoločným slávením sv. omše otca dekana Ondreja Borsíka a otca Juraja Pigulu. Počas homílie otec Juraj upriamil veriacich na 2 aspekty hľadania: v prvom rade na naše hľadanie, čo hľadáme my (hľadáme Boha a často aj svoj zmysel života) a v druhom pohľade sa pozrel na to, že Boh nás hľadá – každého jedného z nás osobitne.

Každý hriešnik má pred sebou budúcnosť

Po slávení sv. omše nasledovala bezprostredne prednáška na tému: “Ako byť milosrdný a nezblázniť sa?”. Počas nej o. Juraj priblížil príbeh sv. Augustína netradičným spôsobom. Upozornil, že tak, ako aj sv. Augustín: “každý hriešnik má pred sebou budúcnosť”.

Milosrdenstvo v praxi

O. Pigula tiež vysvetlil, čo je to milosrdenstvo: “Nie je to nič iné, ako vziať na svoje srdce biedu druhých.” Podľa slov o. Juraja, milosrdným sa môžeme stať naplno až vtedy, keď sami zažijeme milosrdenstvo u Boha. Ako príklad uviedol život sv. Petra, či sv. Augustína, ktorí osobne zakúsili Ježišovo odpustenie.

Čas na osobný rozhovor

Stretnutie s otcom Jurajom sa zavŕšilo autogramiádou v kníhkupectve Aletea. Po prednáške si mohli veriaci zakúpiť knihy otca Juraja: Milosrdné srdce (Zo života a spisov sv. Augustína) a O zasvätenom panenstve od sv. Augustína. Počas tohto času mali prítomní možnosť porozprávať o živote a diele sv. Augustína s otcom Jurajom aj osobne.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: