DETSKÁ KÁZEŇ O MÁRNOTRATNOM SYNOVI /6.3.2016/

 

Na kázni počas detskej sv. omše sme rozoberali podobenstvo o “Márnotratnom synovi”, ktoré bolo v evanjeliu. Kázeň sprestrila aj prezentácia cez dataprojektor, plagáty a obraz Márnotratného syna od Rembranta.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: