Sviatosť birmovania

Farnosť Poprad slávila v nedeľu 20. mája 2018 veľkú slávnosť. Viac ako 163 mladých ľudí z našej farnosti a okolia prijalo z rúk pomocného biskupa Andreja Imricha poslednú z iniciačných sviatostí – birmovanie. Okrem školských katechéz a príprav v podaní miestnych katechétov mladí birmovanci absolvovali od októbra do mája farskú prípravu v podobe farských katechéz.

Continue Reading

13. STRETNUTIE BIRMOVANCOV – PÚŤ DO LEVOČE

29.apríla 2018 okolo 9:00hod. sa parkovisko pri Kauflande na Juhu v Poprade zaplnilo mladými ľuďmi, ktorí nastúpili do pristavených autobusov, aby spoločne pocestovali do Levoče.

Tento náš výlet sme nazvali púťou, a tak sme chceli naozaj aspoň trochu putovať a priniesť trochu obety. Autobusy nás vysadili v meste Levoča a odtiaľ sme kráčali Alejou Jána Pavla II. na Mariánsku horu. Mnohí tento čas využili na družné rozhovory s priateľmi, svojimi animátormi… postupne sme vyšli všetci na horu. Niektorí ju zdolali svižne, iní sa museli viac zaprieť, ale hlavné bolo, že sme všetci nakoniec dorazili do cieľa a stretli sme sa pri Bazilike.

Continue Reading

12. stretnutie birmovancov

Pomaly sa blížime k cieľu, a tým je pre našich mladých prijatie sviatosti birmovania, začiatok života už ako dospelých kresťanov, život viery v praxi.

20.apríla 2018 sme mali naše už predposledné stretnutie s názvom: Ako môžem prežiť zvyšok života, čo najlepšie?

Zavítal medzi nás otec Marek Roják, duchovný správca arcidiecézneho centra mládeže v Prešove. Prihovoril sa nám už počas sv. omše, kde nás povzbudil cez život sv. Pavla: „Apoštola Pavla, pred tým Šavla, po páde na zem Boh zdvihol a on nabral nový zápal, novú silu. Prichádza do Damasku, Boh ho tu pošle do spoločenstva kresťanov, kde ho prijali medzi seba, pobudol nejaký čas s nimi, poznával viac Ježiša a jeho učenie, čo využíva neskôr pri svojich apoštolských cestách a vo svojich listoch, túto svoju skúsenosť odovzdáva ďalej a povzbudzuje ostatných k životu s Ježišom. My tiež potrebujeme k životu spoločenstvo, kde môžeme rásť a dávať sa do služby iným.“

Continue Reading

11. stretnutie birmovancov

V piatok 13. 4. 2018 sa našim birmovancom prihovoril otec Martin Majda, prefekt Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V poradí už predposledné stretnutie nieslo názov „A čo Cirkev?“. Otec Martin poukázal na skutočnosť, že ako Cirkev tvoríme jedno spoločenstvo veriacich, ktoré však netvoria tí najlepší. Cirkev netvoria ľudia, ktorí by boli dokonalí, práve naopak, Cirkev je plná nedokonalých ľudí, ktorí však túžia po Bohu, ktorý je svätý. Samotný Ježiš povedal, že neprišiel hľadať spravodlivých, ale hriešnikov. A vďaka tomu má v Cirkvi miesto každý človek, každý hriešnik. Ďakujeme otcovi Martinovi za povzbudivé a horlivé slová.

Continue Reading

10. stretnutie birmovancov

V poradí už desiate stretnutie birmovancov sa konalo v piatok 23. marca 2018 v priestoroch Kostola sv. Cyrila a Metoda na Juhu. Privítali sme medzi nami hostí z Čiech. Boli nimi manželia Marika a Tomáš Komendoví, ktorí sa mladým prihovorili na tému „Prečo čakať (Boží plán s láskou a manželstvom)“. Opierajúc sa o životné skúsenosti súvisiace s chodením a vzťahmi vyzdvihli a povzbudili birmovancov k životu v predmanželskej čistote, a tým už vernosť svojmu budúcemu manželovi či manželke. Marika a Tomáš, ďakujeme krásne za vaše povzbudivé slová a svedectvo života!

Continue Reading