13. STRETNUTIE BIRMOVANCOV – PÚŤ DO LEVOČE

29.apríla 2018 okolo 9:00hod. sa parkovisko pri Kauflande na Juhu v Poprade zaplnilo mladými ľuďmi, ktorí nastúpili do pristavených autobusov, aby spoločne pocestovali do Levoče.

Tento náš výlet sme nazvali púťou, a tak sme chceli naozaj aspoň trochu putovať a priniesť trochu obety. Autobusy nás vysadili v meste Levoča a odtiaľ sme kráčali Alejou Jána Pavla II. na Mariánsku horu. Mnohí tento čas využili na družné rozhovory s priateľmi, svojimi animátormi… postupne sme vyšli všetci na horu. Niektorí ju zdolali svižne, iní sa museli viac zaprieť, ale hlavné bolo, že sme všetci nakoniec dorazili do cieľa a stretli sme sa pri Bazilike.

Po krátkom oddychu a pokochaní sa nádherným výhľadom na celé okolie, ktoré nám aj vďaka krásnemu počasiu bolo dopriate, sme spoločne mohli sláviť svätú omšu.

Hneď v úvode nás p.kaplán Mário pozval zložiť k nohám Matky Božej to, s čím sme sem dnes prišli, na aký úmysel by sme v ten deň radi prosili: naše radosti, starosti, vzťahy… o tom, že Panna Mária rada vypočuje svoje deti svedčia mnohé pamätné tabuľky umiestnené na stenách baziliky, ktoré tu priniesli vďační veriaci za vyslyšané modlitby.

Počas kázne nám p. kaplán vysvetlil, aké je dôležité naučiť sa pozerať na veci zo správneho uhlu pohľadu. Jedna vec sa môže javiť inak z rôznychuhlovpohľadu. Takýto význam mala mať pre nás aj príprava na birmovku, mala nám ukázať iný pohľad na Boha, vieru a Cirkev. Postupne každým stretnutím sa nám vytváral obraz, ale nie je ešte dokončení, stále sa dotvára a buduje. Birmovka je len jednou čiastočkou, puzzle v obraze. …je to ako keď mama vyšíva obraz. Z pohľadu dieťaťa, ktoré sa hrá na zemi a zdvihneoči smerom k mame, vidí na výšivke zospodu len samé nitky, ktoré nevytvárajú žiaden obraz. Až keď mama dokončí obraz, posadí si dieťa na kolená a ukáže mu to na čom po večeroch pracovala, môže vidieť tú krásu, ktorá vytvára nádherný obraz. Takto postupne aj my rastieme vo viere a skladáme náš obraz Boha.

Po duchovnom nasýtení sme posilnili aj naše telo obedom a potom sme sa zahrali spoločne hry, čím sme vyskúšali našu súťaživosť, schopnosť spolupracovať, povzbudzovaťiných, prijímať výhry, prehry a mohli sme pri tom zažiť kopec radosti.

Na záver sme v skupinkách zhodnotili celú prípravu na sviatosť birmovania, čo nám priniesla pre náš život, čo si z toho odnášame a celý náš spoločný čas prípravy sme si priblížili aj cez prezentáciu z fotiek z našich stretnutí s krátkym pripomenutím si hlavnej myšlienky z danej témy.

Ďakujeme Ti, Pane, za všetky tvoje dobrodenia, ktoré sme dnes od Teba dostali: cez vytvorené spoločenstvo, prežívanú radosť, dobroty, ktoré nám rodičia nachystali, cez slnečné počasie, úsmev na tvári priateľa a mnoho iných krásnych vecí…

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: