Sviatosť birmovania

Farnosť Poprad slávila v nedeľu 20. mája 2018 veľkú slávnosť. Viac ako 163 mladých ľudí z našej farnosti a okolia prijalo z rúk pomocného biskupa Andreja Imricha poslednú z iniciačných sviatostí – birmovanie. Okrem školských katechéz a príprav v podaní miestnych katechétov mladí birmovanci absolvovali od októbra do mája farskú prípravu v podobe farských katechéz.

Venovalo sa im viac ako 45 animátorov z Popradu a okolitých miest či dedín. Táto farská príprava prebiehala v priestoroch Kostola sv. Cyrila a Metoda na Juhu každý druhý piatok a bola obohatená o rozličné aktivity (rozdávanie mikulášskych balíčkov, návšteva chorých, pomoc pri upratovaní kostola, spoločná púť do Levoče, atď.), ktorých cieľom bolo vtiahnuť mladých do života a fungovania farnosti. Zazneli prednášky na témy ako Kto je Ježiš, Prečo Ježiš zomrel, Božia láska, Prečo chodiť na sv. omšu, Prečo vyznávať svoje hriechy kňazovi, Identita, Čistota a iné. Prihovorili sa im hostia, ktorí sa venujú práci s mladými – o. Marek Roják, o. Miroslav Bujdoš, o. Martin Majda, o. Braňo Kožuch, Nelka Grajciarová, Marika a Tomáš Komendoví, Bohuš Živčák, Pavol Strežo a iní. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli v birmovaneckej príprave. Veríme, že naši mladí počas celého času stretávania zažili a uvideli svedectvo viery a lásky, ktoré ich budú motivovať a viesť ďalej v ich životoch.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: