9. stretnutie birmovancov

V piatok 2. 3. 2018 sa uskutočnilo už deviate birmovanecké stretnutie pod názvom “Kto som?”. Našim birmovancom sa prihovoril Pavol Strežo, manžel a otec troch detí a vedúci Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného Kubína.

Každý z nás túži byť prijatý a milovaný. Pali sa podelil s tým, že vo svojej mladosti to potreboval počuť a zakúsiť aj on. Mladí ľudia potrebujú počuť, že sú skvelí, pretože to mnohokrát nepočujú od svojich vlastných otcov. Základ našej identity spočíva v štyroch veciach: pocit bezpečia; túžba byť milovaný; vedomie, že som prijatý; vedomie, že som vzácny a mám hodnotu. V našom živote je to častokrát pokrivené. Nevera nie je nedostatok viery, ale to, že človek uveril v nejaké klamstvo. „Čo si o sebe myslíš? Kto si? Ako vidíš samého seba?“, opýtal sa mladých Pali. Povedal, že človeku sa zvyknú okamžite vybaviť zlyhania. Ak človek nezažíva dostatočný pocit bezpečia, ak nezažil, že je milovaný, túto istotu sa snaží nadobudnúť pomocou falošných istôt, ako sú napr. veľké auto, peniaze na účte, moderné šaty, svaly alebo alkohol. Tento nedostatok spôsobuje vo vnútri človeka bolesť, ktorá v ňom ožíva, keď zažíva odmietnutie. Naša túžba po prijatí je taká veľká, že sa ju snažíme napĺňať očakávaniami druhých ľudí a hrať rôzne role – vzorného syna, dobrého kamaráta, skvelého parťáka. Paliho prednášku podporili svedectvá dvoch mladých ľudí, Lenky a Lukáša, ktorí sa s mladými krátko podelili s tým, ako nanovo skrze Ježiša získali a uvedomili si svoju hodnotu. V závere zaznelo krátke video pod názvom „List otcovi“. Pali povzbudil mladých, aby ‚vyliali‘ Bohu svoje srdce, povedali mu, ak sa cítia sami, či opustení a dovolili Bohu, aby vyplnil toto prázdne miesto. V závere zaznelo podobenstvo o perle. „Keď sa Boh na teba pozrie, je z teba unesený a nadšený. Hovorí ti: ‚Si môj syn, moja dcéra. Moje srdce plesá, keď sa na teba pozerám.‘“, povedal Pali. „Boh je skutočne Otec, ktorý miluje svoje deti. Túži naplniť tvoje vnútro, aby si vedel, kto si. Tak budeš dobrým manželom, manželkou.“ Svoj príhovor ukončil krátkou modlitbou za mladých slovami: „Pozrite sa Bohu do očí a dovoľte mu, aby vám povedal – ty si moja vzácna perla.“ Veľká vďaka Palimu za jeho povzbudivé otcovské slová našim mladým.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: