Duchovná obnova birmovancov

24.-25.2.2018, niekoľko minút po 8:00 hod. sa začínajú na popradskej železničnej stanicischádzať naši birmovancami.Hoci ešte trochu rozospatí, ale radostní pozerajú, koho z toho množstva ľudí, čo sa tu ráno zišli, poznajú: animátorov, spolužiakov, kamarátov zo skupinky… ich rozhovory preruší hlásenie o príchode vlaku: „Stanica Poprad-Tatry, regionálny  rýchlik 767 Cassovia, Železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Trenčín a Žilina, ktorý pokračuje:Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak a Košice, pravidelný odchod 8 hodín 38 minút príde k nástupišťu 1, koľaj 1…“ To je ten správny, na ktorý sme čakali a birmovanci aj s animátormi nastupujú do vlaku. Ich smer: Spišská Nová Ves: pastoračné centrum.

Continue Reading

7. stretnutie birmovancov

Hosťom siedmeho stretnutia birmovancov bol redemptorista, otec Miroslav Bujdoš, CSsR. Mladým sa prihovoril na tému „Prečo vyznávať svoje hriechy kňazovi“. V úvode svojho príhovoru vyzdvihol originalitu každého človeka. Uviedol, že ak človek nemá vo svojom okolí niekoho, kto by ho povzbudil, má tendenciu ‚vyradiť sa z hry sám‘. Hoci vieme, že Boh človeku v spovedi odpustil, je to človek, ktorý mnohokrát nedokáže odpustiť sám sebe.

 

Continue Reading

6. stretnutie birmovancov

V poradí šieste stretnutie birmovancov farnosti Poprad sa konalo v piatok 19. 1. 2018. Po mládežníckej sv. omši sa mladým prihovoril náš rodák, otec Branislav Kožuch, predseda združenia OZ V.I.A.C, ktorý pôsobí v oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou a zároveň je kaplánom v Trstenej. Otec Braňo sa prihovoril mladým na tému „Eucharistia – prečo musím chodiť na sv. omšu“ dynamickým a pútavým spôsobom.

DSC01745

Continue Reading

5. stretnutie birmovancov

V piatok 15. decembra sa v našej farnosti uskutočnilo už 5. stretnutie birmovancov. S témou „Prečo a ako sa modliť? Ako nás Boh vedie a ako k nám hovorí?“ sa mladým prihovoril Bohuš Živčák, otec štyroch detí, zakladateľ a vedúci spoločenstva Rieka života.

DSC01214

Continue Reading

Birmovanci rozdávali mikulášske balíčky starým a chorým

„Láska rozdávaním rastie“

V sobotu 9. 12. sa vyše 80 mladých ľudí zapojených do programu prípravy na birmovku zúčastnilo dobrovoľníckej akcie „Rozdávanie mikulášskych balíčkov.“ Spolu so svojimi animátormi navštívili viac ako 80 starších ľudí, ku ktorým chodia naši kňazi každý prvý piatok
v mesiaci so svätým prijímaním. Aj napriek zasneženému počasiu si naši birmovanci tento deň vychutnali. Mali možnosť obdarovať starkých balíčkom, ktorý si sami pripravili, a podeliť sa so svojím úsmevom, mladosťou a radosťou zo života s tými, ktorí sú už odkázaní na pomoc svojich blízkych. Pre všetkých to bol veľmi silný zážitok, na ktorý budú dlho pamätať.

Birmovanci, ďakujeme vám za vaše nadšenie a radosť.

24909564_10214914582396381_9125021947586231177_n

Continue Reading

4. stretnutie birmovancov

 

24. novembra sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo 4. birmovanecké stretnutie. Mladým sa prihovoril Ján Frančák, umelecký sochár a vedúci spoločenstva Pavol z Levoče. Prostredníctvom slova a videí sa spolu s birmovancami zamýšľal nad témou „Kto je Ježiš a prečo Ježiš zomrel“.

fotka-4-stretko

 

Continue Reading

3. stretnutie birmovancov

10. novembra 2017 sa po mládežníckej sv. omši konalo v Kostole sv. Cyrila a Metoda ďalšie stretnutie birmovancov. Témou už tretieho stretnutia bol „Hriech“. Naše pozvanie prijal Peter Grivalský, člen Komisie pre mládež v Spišskej diecéze, ako i jeden z koordinátorov Diecéznej animátorskej školy vo Važci.

fotka-3-stretnutie

Continue Reading