Odpust sv. Egídia 2023

Sviatok sv. Egídia sme spoločne oslávili na popradskom námestí, ktoré nesie meno tohto opáta a pustovníka. Počasie neodradilo farníkov prísť na odpustovú svätú omšu a nechať sa povzbudiť Božím slovom do ďalších dní. Slávnostnú svätú omšu slúžil p. kaplán Dávid Sklarčík, ktorému ďakujeme za prijatie pozvania. Svätý Egídius, oroduj za nás!

Mohlo by sa vám tiež páčiť: