Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda

 

V stredu 5. 7. sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Slávnostnú sv. omšu celebroval o. Štefan Vitko, ktorý sa vo svojej homílii prihovoril veriacim. Vyzdvihol dôležitosť slova v živote človeka, ktoré je najdôležitejší prvok komunikácie. Uviedol, že človek sa mnohokrát cíti byť zaplavený ľudským slovom a vyhľadáva samotu. Na druhej strane sú však ľudia, ktorí prežívajú nedostatok ľudského slova vo svojom živote. Túžia po slove vďaky, uznania, úcty, odpustenia, pokoja. V Markovom evanjeliu, 16. kapitole čítame Ježišov príkaz apoštolom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Je teda našou povinnosťou ohlasovať Slovo, a to nie obyčajné slovo – a  ísť do celého sveta. Toto Slovo je slovom súcitu, nádeje a spásy.

unnamed (4)

Máme odpovedať tak ako stotník, ktorý prosil Ježiša, aby uzdravil jeho sluhu: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.“ Rovnako aj my máme svojmu okoliu ponúkať v tomto svete plnom nelásky, strachu a zúfalstva slovo súcitu, nádeje a spásy, tak ako to robili sv. Cyril a Metod, naši vierozvestcovia. V závere slávnosti sa naša farnosť pripojila k všetkým farnostiam Slovenska a pod vedením o. dekana Ondreja Borsíka bola zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: