Fatimský týždeň v našej farnosti /4. – 13. 5. 2017/

 

V rámci fatimského týždňa sa farnosť Poprad pripravovala na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Program novény prebiehal v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie od 4. 5. a vyvrcholil slávnostnou sv. omšou v stý deň výročia zjavení 13. 5. 2017 na sviatok Fatimskej Panny Márie.

 

banner-fatima

 

Program každého dňa novény začínal večernou sv. omšou, ktorej predchádzala modlitba sv. ruženca. Úvodnú sv. omšu celebroval dekan farnosti o. Ondrej Borsík, po ktorej zaznela prvá prednáška na tému „Zjavenie vo Fatime a výzvy fatimských zjavení“. Prihovorila sa nám Marta Uchalová, riaditeľka Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

unnamed (2)

 

Vo svojom vstupe priblížila historické pozadie vtedajšieho Portugalska, vojnovú a povojnovú situáciu v Európe a svete, ako i začiatok a priebeh jednotlivých zjavení vo Fatime. Vyzdvihla nevyhnutnosť individuálneho ale aj spoločného zasvätenia sa rodín, farností, diecéz Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

 

V rámci homílií počas fatimského týždňa sme si vypočuli zamyslenia k jednotlivým výzvam fatimského posolstva. S prvou výzvou pod názvom „Fatima a výzva k zasväteniu“ sa s nami podelil benediktín o. František Štrba pôsobiaci v Kláštore Premenenia Pána v Sampore.

 

IMG_1361

Po sv. omši nasledovala krátka adorácia Sv. kríža.

IMG_20170505_204245

 

V sobotu 6. 5. zaznela po sv. omši prednáška o. Mareka Iskru, riaditeľa Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici, na tému „Fatima a výzva k posväteniu rodín“.

IMG_1396

 

O. Martin Majda, prefekt Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, sa nám prihovoril v nedeľu 7. 5. na tému „Fatima a prísľuby Panny Márie“.

IMG_1433

Veriaci pokračovali ďalej v modlitbe počas Nikodémovej noci až do 22:00.

 

IMG_1440

 

V pondelok 8. 5. sme privítali o. Alojza Chmelára, farára zo Spišskej Teplice, ktorý hovoril na tému „Fatima a výzva ku viere a svätosti“. Vo svätej omši si veriaci obnovili svoje krstné sľuby.

 

IMG_20170508_191835

 

V utorok 9. 5. sa veriacim počas homílie prihovoril redemptorista o. Michal Zamkovský, v súčasnosti pôsobiaci v kláštore v Podolínci, na tému „Fatima a nové Turíce“. Po sv. omši nasledovala krátka adorácia so zamyslením.

IMG_1452

 

 

S témou „Fatima a výzva k obráteniu a pokániu“ medzi nás v stredu 10. 5. zavítal o. Miroslav Bartoš, gréckokatolícky farár z Popradu. Následne sa po sv. omši veriaci zúčastnili akatistu k Presvätej Bohorodičke.

IMG_1465

 

V rámci štvrtkovej homílie sa nám 11. 5. prihovoril o. Amantius Akimjak, profesor liturgiky a spevu v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, na tému „Fatima a Eucharistia“. Krátkou eucharistickou adoráciu sa ukončil predposledný deň novény.

IMG_1510

 

V piatok 12. 5. sa veriacim vo sv. omši prihovoril o. Maroš Kuffa, farár zo Žakoviec, ktorý hovoril na tému „Fatima, ruženec a mariánska úcta“.

IMG_1685

Fatimská novéna vyvrcholila slávnostnou mariánskou vigíliou, ktorú režíroval Pavol Danko, moderátor TV LUX. Pred začiatkom hudobno-tanečného pásma Pavol Danko privítal našich birmovancov, ktorí vstúpili do kostola so zažatými sviecami, čo symbolizovalo, že po prijatí sviatosti birmovania sa stávajú dospelými kresťanmi a majú byť svetlom sveta.

IMG_1723

Následne bola odhalená veľká fotografia fatimských detí, ktoré v tanečnom pásme predstavovali tri tanečníčky zo Základnej umeleckej školy Janka Silana v Poprade. Pásmo bolo popretkávané modlitbou, slovom, hrou a tancom „fatimských detí“. V záverečnej časti tanečníčky prestreli ponad hlavy sediacich obrovský „Máriin plášť“, počas čoho veriaci predkladali Panne Márii svoje modlitby a prosby.

Vigílna slávnosť sa ukončila zasvätením sa Panne Márii a eucharistickou adoráciou.

 

Deväťdňová príprava fatimského týždňa vyvrcholila v sobotu 13. 5. v deň 100.-ho výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Počas tohto dňa bola v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie celodenná poklona Sviatosti oltárnej, pred ktorou sa modlili ruženec striedavo matky farnosti, členovia ruží a mladí.

 

 

 

Slávnostné večeradlo za účasti kňazov z popradského dekanátu sa konalo o 17:00, po ktorom nasledovala o 18:30 slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy. Vo svojom príhovore uviedol, že slávime nevšedné jubileum s nevšedným odkazom. „Nielen politici, mocní tohto sveta, majú v rukách osudy národov, ale vo všetkých týchto udalostiach vidíme, že je tu čosi vnútorné, čo je oveľa istejšie a oveľa spoľahlivejšie.“

 

1

 

Spomenul tiež aktuálnosť fatimského posolstva, ktoré má tri rozmery – mystický, lebo ide o zakúsenie Boha v našom živote; prorocký – lebo ohlasuje zlo, ktoré je vo svete.  Tretím rozmerom, ktorý robí posolstvo aktuálnym, je  Božie milosrdenstvo, lebo nám pomáha zakúsiť v našom živote milosrdenstvo. Veriacich pozval, aby tajomstvá meditovali a premýšľali o nich. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav tohto fatimského týždňa. Pevne veríme, že jeho ovocie zakúsia vo svojich životoch mnohí naši veriaci.

 

IMG_1408 (2)

Mohlo by sa vám tiež páčiť: