Rozlúčka s p. kaplánom Marekom Suchanovským

Od 4. júla 2023 je z našej farnosti preradený p. kaplán Marek Suchanovský, ktorý u nás pôsobil štyri roky. Jeho ďalším pôsobiskom sa stala farnosť Svit.
Za jeho službu mu zo srdca ďakujeme a v novej farnosti mu vyprosujeme mnoho Božích milostí, požehnania a radosti zo služby Pánovi.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: