Odpust sv. Egídia 2023

Sviatok sv. Egídia sme spoločne oslávili na popradskom námestí, ktoré nesie meno tohto opáta a pustovníka. Počasie neodradilo farníkov prísť na odpustovú svätú omšu a nechať sa povzbudiť Božím slovom do ďalších dní. Slávnostnú svätú omšu slúžil p. kaplán Dávid Sklarčík, ktorému ďakujeme za prijatie pozvania. Svätý Egídius, oroduj za nás!

Continue Reading

Odpusty 2021

Odpustové slávnosti v našich kostoloch sa v septembri podarilo sláviť, aj keď s obmedzeniami. Na odpustovú slávnosť svätého Egídia, ktorá sa tradične konala na námestí v medzikostolí, prijal pozvanie výpomocný duchovný otec Alojz Chmelár a na odpust v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie prelát Ambróz Martin Štrbák, opát premonštrátskeho kláštora v Jasove.

Continue Reading