Snúbenecký kurz

 

V dňoch od 20. – 22. októbra prebehla v priestoroch farnosti Nového Smokovca posledná tohoročná snúbenecká náuka. Pod vedením o. Petra Matisa sa o kvalitný program postaralo 5 manželských párov a gynekologická odborníčka. Spoločne sme začali v piatok na tému Povolanie k manželstvu a predpoklady dobrého manželstva.

IMG_3725

V prednáške sme si vypočuli o manželskej láske a rozdielnostiach medzi mužom a ženou. Počas celého víkendu bolo pre nás snúbencov zabezpečené medzi prednáškami občerstvenie, ktoré vytváralo priestor na živú diskusiu medzi lektormi a účastníkmi. Po prednáškach sme prvý večer ukončili spoločnou sv. omšou. V sobotu sme sa opäť stretli a pri rannej káve rozprávali na tému vzájomná komunikácia a riešenie manželských konfliktov. Od manželskej lásky sme prešli k téme Božej lásky, ktorá sa zjavuje medzi manželmi. Pokračovali sme kresťanskou výchovou a kresťanským životným štýlom. Po vynikajúcom obede si každý z nás vyvetral hlavu a oddýchol. Snúbenci sa prechádzali na čerstvom vzduchu v tatranskom prostredí, alebo mohli využiť službu sviatosti zmierenia či rozhovoru s ktorýmkoľvek lektorom alebo s kňazom, ktorí veľmi ochotne núkali svoj čas. Večer sme pokračovali témou plánovaného rodičovstva. Prednášky boli živé, miestami doplnené aktivitou alebo sa vytvorila diskusia medzi snúbeneckými pármi a manželmi. Rozhodne nešlo len o vypočutie si zaujímavých informácií o manželstve. Manželské páry ponúkali osobné svedectvo a vlastné skúsenosti zo súkromného života. Rozprávali a svedčili aj o veciach, ktoré sú možno problematické aj pre nich samých a aj za to im patrí veľká vďaka.
Po večernej sv. omši nasledovala adorácia, ktorá nám ponúkla priestor odovzdať sa so všetkým do Božích rúk. Večerný program sa niesol v znamení romantiky. Pre nás, snúbencov, bola pripravená romantická večera pri sviečkach, kedy sa každý pár mohol v súkromí
pozhovárať. Bol to tak skvelý čas víkendu, v ktorom sme sa vo veľmi príjemnej atmosfére, pri hudbe a sviečkach, mohli so svojím partnerom pozdieľať o všetkom, čo sa počas programu dialo. Bol to nádherný čas. Nedeľné dopoludnie bolo doplnené ešte dvoma prednáškami. Duchovný otec nám predstavil význam každej sviatosti v živote človeka so zameraním na sviatosť manželstva. Veľmi jasne a stručne nám objasnil, čo znamená manželský sľub a k čomu nás jednotlivo zaväzuje. Kedy vlastne Boh vstupuje do nášho sľubu, upevňuje a vstupuje do nášho rozhodnutia s tým, že je neustále s nami a chce nás požehnať a vo všetkom pomáhať. Reálne som si uvedomila, že slová „a budú jedno“ nie je iba fráza, ale že tieto slová hovoria o duchovnej skutočnosti. Ako posledný prednášal manželský pár, ktorý bol spolu najdlhšie, vyše 20 rokov. Veľmi živo a zaujímavo podali svoje skúsenosti o rodičovstve, príprave na rodičovstvo, o jednotlivých obdobiach v živote a vývoji dieťaťa a ako si oni – ako rodičia – jednotlivo s každým obdobím poradili. Atmosféra bola na záver víkendu už veľmi uvoľnená a priateľská. Spoločný víkend sme ukončili slávnostnou sv. omšou, na záver ktorej sme dostali certifikát o absolvovaní kurzu. Každý snúbenecký pár dostal osobitné požehnanie. Spoločným obedom a kávou sme si medzi sebou povymieňali kontakty, porozprávali sa a s vďačnosťou v srdci rozlúčili.

Osobne mi snúbenecká náuka dala veľmi veľa a vrelo ju odporúčam každému, kto má vážnu známosť, alebo vzťah, ktorý by chcel posunúť zas o krok ďalej. So snúbencom sme si uvedomili, v ktorých oblastiach máme ešte medzery a na čom sa nám oplatí zapracovať, aby sme mohli žiť radostnejšie a vyhnúť sa prípadným nedorozumeniam. Ujasnili sme si spoločné hodnoty, ktoré chceme v našom manželskom živote uplatňovať. Snúbenecká náuka nám tiež pomohla ešte viac si uvedomiť vážnosť rozhodnutia, ktoré sa chystáme urobiť a prijať zaň vopred zodpovednosť. Pripravila nás aspoň teoreticky na to, že prídu momenty, kedy nenájdeme porozumenie a prehrmí medzi nami búrka a každý bude bojovať so svojím vlastným egoizmom. Ježiš nám ale pri oltári sľubuje, že každý deň je v našom zväzku s nami a ponúka nám silu kráčať za ním a pomáhať v tom jeden druhému. Sľubuje, že ak postavíme svoje manželstvo na ňom, na pevnom základe, bude toto dielo budovať s nami.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: