1. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

 

15. októbra sme začali stretnutia pre deti, ktoré v tomto školskom roku pristúpia k prvému svätému prijímaniu, a ich rodičov. Na začiatku sme sa s deťmi spoločne zahrali hry ako Evolúcia alebo Domčeky. Neskôr sme deti rozdelili do skupín a každej skupinke priradili animátora. V skupinách sme sa potom navzájom predstavili a znova chvíľku zahrali.

IMG_8185

Po čase v skupinkách nasledovala malá katechéza na tému “Fatima”. Keďže tento rok slávime v Cirkvi sté výročie fatimských zjavení a október je mesiacom modlitby svätého ruženca, deťom sme predstavili troch malých pastierikov: Luciu, Hyacintu a Františka, ktorým sa šesťkrát zjavila Panna Mária. Od detí žiadala, aby sa obetovali za hriešnikov a denne sa modlili ruženec, ktorý dokáže zastaviť vojny a obrátiť aj zatvrdlivých hriešnikov. V závere sme sa pomodlili desiatok svätého ruženca a rozdali sme im pracovné listy.

Vo vedľajšej miestnosti už tradične prebiehalo stretnutie kňaza s rodičmi detí. Prvou tohtoročnou témou bolo “Prečo veriť?” alebo “Viera v živote kresťana”. Dnes sme si už akosi zvykli, že sme pokrstení, že máme aj ostatné sviatosti. Ale to ešte neznamená, že sme skutočne uverili. Cieľom tejto témy bolo vzbudiť v nás akúsi „pochybnosť viery“ a tak nás vyrušiť v našom stereotypnom prežívaní viery.

Srdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie – 19. novembra o 15,00h v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Deti sa dozvedia viac o živote svätej Alžbety Uhorskej a pre rodičov bude pripravená téma “Načo Cirkev?”. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie 🙂

Mohlo by sa vám tiež páčiť: